Paieška puslapyje:

Botanika ir mikologija

 

1 k. molekulinės biologijos studijų programos studentams

I dalis docentė dr.  Ingrida Prigodina-Lukošienė

II dalis  lektorius Sigitas Juzėnas

 

 

 

Gaubtasėklių skyriaus atstovo aprašymo laboratorijoje forma (detali)

Gaubtasėklių skyriaus atstovo aprašymo laboratorijoje forma (be atsakymų)


            Literatūra:

Prigodina Lukošienė I., Kutorga E., 2014. Mikologijos laboratoriniai darbai: mokomoji knyga. - Vilnius. (pdf)

Kostkevičienė J., 2009: Algologija.

Naujalis J. R., Meškauskaitė E., Meldžiukienė A., Juzėnas S., 2009: Botanikos praktikos darbai: archegoniniai ir žiediniai augalai.


            Papildoma literatūra:

Alexopoulos C.J., Mims C.W., Blackwell M., 1996. Introductory mycology, 4th ed. - New York.

Beck C. B, 2010 An introduction to plant structure and development: plant anatomy for the twenty-first mentury. Cambridge University Press.

Dagys J., 1985. Augalų anatomija ir morfologija.

Galinis V., 1984. Aukštesniųjų augalų sistematika.

Kalėdienė L., 1999. Grybų sistematikos įvadas. Mokymo knyga. - Vilnius.

Simpson G. M., 2010: Plant systematics.

Stevens, P. F., 2001 onwards. Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ .

Webster J., Weber W.S., 2007. Introduction to fungi. 3rd edn. - Cambridge.

 

        Kiti informacijos šaltiniai:

Botanikos terminų paaiškinamasis žodynas (anglų klaba)

Botaninių terminų paaiškinamasis žodynas