Paieška puslapyje:

Sigitas Juzėnas

 Sigitas Juzėnas


Telefonas:

8 5 223 4440

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras

Saulėtekio al. 7.
Ofisas nr. V143.
Vilnius, LT-10257 

Elektroninis paštas:

sigitas.juzenas@gf.vu.lt

 

Mokslinių interesų kryptys : augalų populiacinė ekologija, augalų taksonomija ekologinių duomenų statistinė analizė.

 

Išsilavinimas:

 1999 m. baigiau biologijos krypties bakalauro studijas. Biologijos bakalauro laipsnis suteiktas už darbą “Sect. Polygonum rūšys ir jų dalyvavimas Lietuvos ruderalinėse bendrijose”.

2001 m. baigiau botanikos krypties magistro studijas. Biologijos mokslų magistro laipsnis suteiktas už darbą “Nemuno kilpų regioninio ir Žemaitijos nacionalinio parkų konservacinių zonų miškų bendrijų, susiformavusių NB ir NC dirvožemiuose, palyginamoji analizė”.

2001-2005 m. botanikos krypties doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje.

 

Kvalifikacijos tobulinimas :

 2000 m. baigiau tarptautinius mokslinius –  vasaros atostogų vokiečių kalbos kursus Kylio Christian-Albrechts universitete.

2003 m. kartu su dr. J. Tupčiauskaite organizavau ir dalyvavau DAAD ir VU finansuojamoje Biologijos specialybės botanikos specializacijos studentų grupės, vadovaujamos dėstytojo, studijų kelionėje su tikslu susipažinti su Vokietijos universitetų Botanikos sodų ir Botanikos muziejų kolekcijomis bei gamtosauginės teritorijos objektais.

2007 m. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute baigiau 50 akademinių val. apimties anglų kalbos kursus.

 

Apdovanojimai:

1995 m. gauta Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso biologijos, medicinos ir geomokslų srities nugalėtojo premija už darbą „Jonavos apylinkių flora“.

Buvusios ir esamos darbovietės ir pareigos:

1995 – 1996 m. Jonavos J. Ralio vidurinėje mokykloje dirbau mokytoju.

1995 – 2005 m. dirbau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros herbariumo tvarkytoju.

2005 – 2010 dirbau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros jaunesniuoju mokslo darbuotoju.

Nuo 2008 m. dirbu Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros lektoriumi.

 

 Dalyvavimas studijose Vilniaus universitete:

 Vedu šiuos užsiėmimus:

 Molekulinės biologijos specializacijos bakalaurantams

 „Botanika ir mikologijja “ paskaitos ir laboratoriniai darbai, (botaninė dalis).

 „Biologijos mokomoji lauko praktika“(botaninė dalis).

Genetikos specializacijos bakalaurantams

 „Botanikos ir mikologijjos pagrindai“ paskaitos ir laboratoriniai darbai, (botaninė dalis).

„Biologijos mokomoji lauko praktika“ (botaninė dalis).

Biofizikos specializacijos bakalaurantams

 „Botanikos ir mikologijjos pagrindai“ paskaitos ir laboratoriniai darbai, (botaninė dalis).

Mikrobiologijos ir biotechnologijos specializacijos bakalaurantams

 „Botanikos ir mikologijjos pagrindai“ paskaitos ir laboratoriniai darbai, (botaninė dalis).

Biologijos specializacijos bakalaurantams

 „Geografinės informacinės sistemos“ paskaitos ir praktiniai darbai, (botaninė dalis).

Botanikos specializacijos magistrantams

  „Augalų taksonomija ir informologija“ (klasikinė ir geometrinė morfometrija - seminaras).

  „Mokslinio darbo projektas“ (statistikos seminarai ir praktiniai darbai).

Biologinės įvairovės specializacijos magistrantams

„Mokslinio darbo organizavimo pagrindai(eksperimento struktūra, aprašomoji statistika ir grafinis tyrimo rezultatų pateikimas, GIS taikymas botanikoje - seminarai ir praktiniai darbai).

Farmacijos vientisosios studijos

 „Augalų biologijos pagrindai“ paskaitos ir laboratoriniai darbai.

Biologijos papildomosios studijos

 „Botanika ir mikologija“ (paskaitos, seminarai ir laboratoriniai darbai, (botaninė dalis).Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Ernestas Kutorga, Karolina Svidlerytė, Sigitas Juzėnas, Makromicetų įvairovė saugomo grybo paprastojo taukio (Sarcosoma globosum) radavietėse Lietuvoje. // X-oje nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga)“. 2015 m. lapkričio 20 d. Lietuvos edukologijos universitetas, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Vilnius.

Kuznecova, Viktorija,  Skujienė, Grita,  Juzėnas, Sigitas,  Ena montana (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Pulmonata) priklausomybė nuo biotinių ir abiotinių aplinkos veiksnių Biržų girioje. // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : septintosios mokslinės konferencijos, vykusios 2012 m. spalio 5 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-3879. 2012, T. 7, p. 185.

Rudnickaitė, Ingrida,  Naujalis, Jonas Remigijus,  Juzėnas, Sigitas,  Polypodium vulgare L. paplitimas ir augavietės Lietuvoje. // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : septintosios mokslinės konferencijos, vykusios 2012 m. spalio 5 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-3879. 2012, T. 7, p. 194-195.

 

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

Kutorga, Ernestas, Juzėnas, Sigitas, Gorbikova, Evelina, Habitats and conservation of endangered fungus Sarcosoma globosum in Lithuania. XIX symposium of the Baltic mycologists and lichenologists : programme and abstracts, Latvia, 22-26 September, 2014, ISBN 9789934142833 p. 36.

Motiejūnaitė J., Adamonytė, G., Iršėnaitė R., Juzėnas S., Kasparavičius J., Kutorga E., Markovskaja S.,  2012: Fungal community succession following crown fire in Pinus mugo stands and surface fire in Pinus sylvestris stands. In: Joint International Conference “Biological reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution” organized by IUFRO Research Group 7.01.00, COST Action FP 0903, ENVeurope Project, ICP Integrated Monitoring Programme, North American Air Pollution Workshop, European Long-Term Ecosystem Research Network. Abstracts and Programme. 18th-27th May 2012, Kaunas, Lithuania, Aleksandras Stulginskis University. Book of Abstracts: 252.

Kuznecova, Viktorija, Skujienė, Grita, Juzėnas, Sigitas, Land snail diversity in habitats of Ena montana (Draparnaud, 1801) in Biržai forest (Lithuania).  6th congress of the European malacological societies, Vitoria-Gasteiz, 18-22 July, 2011. p. 22.

Juzėnas, Sigitas, Naujalis, Jonas Remigijus, The developmental phases of rare Ophioglossaceae ferns - as a tool for assessment of their populations demography.  - In MIREK Z., NIKEL A. & PAUL W. (eds) 2014. Actions for Wild Plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants (Kraków, Poland, 23–27 May 2011). Committee on Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków. ISBN: 978-83-937002-2-6

Kutorga, Ernestas, Adamonytė, Gražina, Iršėnaitė, Reda, Juzėnas, Sigitas, Kasparavičius, J., Markovskaja, S., Motiejūnaitė, Jurga, Treigienė, Aušra,  Initial stage of fungal succession in differently managed post-fire pinus mugo plantations on the Baltic sea coast.   Fire effects on soil properties : proceedings of the 3rd international meeting, Guimarães, 15-19 March, 2011 / António Bento Gonçalves, António Vieira (Eds.) ISBN 9789899721401 p. 197.

Juzėnas, Sigitas, Meškauskaitė, Edita, Naujalis, Jonas Remigijus,  Morphological polymorphism of Primula farinosa L. (Primulaceae) populations in natural and semi-natural habitats in Lithuania and Latvia. XXIII conference-expedition of the Baltic botanists, Haapsalu, Estonia, July 19-22, 2010 : abstracts and excursion guides / edited by Maria Abakumova, Nele Ingerpuu, Rein Kalamees, Kersti Pussa. I p. 24-25.

 

Publikacijos:

Knygos

Vadovėliai ir metodinės priemonės

Naujalis J. R.,  Meškauskaitė E.,  Juzėnas S.,  Meldžiukienė A.,  Botanikos praktikos darbai: archegoniniai ir žiediniai augalai: vadovėlis aukštųjų mokyklų biomedicinos mokslų studijų programų studentams. Vilnius :  Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 315 p. ISBN 9789955334781.

Juzėnas S., Kulbis A.,Upių augalai ir aplinka. Vilnius:  Ekologinis klubas „Žvejonė“, 2009.  48 p. ISBN 9786094200472.

Pamokos gamtoje: teminės edukacinės programos / sudarė Ramunė Mikitiejeva; programas rengė Almantas Kulbis, Sigitas Juzėnas, Ginta Orintienė, Nerijus Zableckis, Šarūnas Gerulaitis, Miglė Simanavičienė. Kaunas: Lututė. 2010. 119 p.

 

Atlasai ir žemėlapiai

Juzėnas S.,Naujalis J.,Tupčiauskaitė J.  2014.  Šiaurrytinės, šiaurinės ir šiaurvakarinės induočių augalų rūšių arealų ribos. Lietuvos nacionalinis atlasas. I tomas.  Nacionalinė žemės tarnyba. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2014: 97

Juzėnas S.,Naujalis J.,Tupčiauskaitė J.  2014.  Pietinės ir pietrytinės induočių augalų rūšių arealų ribos. Lietuvos nacionalinis atlasas. I tomas.  Nacionalinė žemės tarnyba. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2014: 97

Juzėnas S.,Naujalis J.,Tupčiauskaitė J.  2014.  Rytinės ir vakarinės induočių augalų rūšių arealų ribos. Lietuvos nacionalinis atlasas. I tomas.  Nacionalinė žemės tarnyba. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2014: 97

 

 

Moksliniai straipsniai


leidiniuose, referuojamuose Thomson Science Citation Index Expanded (Web of Science):

Vaclovas Stukonis, Sigitas Juzėnas, Jurgita Cesevičienė, Eglė Norkevičienė, Assessment of morpho-anatomical traits of red fescue (Festuca rubra L.) germplasm differing in origin //Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No. 4 (2015), p. 437–442, DOI 10.13080/z-a.2015.102.056.

Jurga Motiejūnaitė,Gražina Adamonytė,Reda Iršėnaitė,Sigitas Juzėnas,Jonas Kasparavičius,Ernestas Kutorga,Svetlana Markovskaja , Early fungal community succession following crown fire in Pinus mugo stands and surface fire in Pinus sylvestris stands // European Journal of Forest Research: Springer Berlin Heidelberg. , Volume 133, Issue 4, pp 745-756. DOI 10.1007/s10342-013-0738-6.

Kutorga, Ernestas,  Adamonytė, Gražina,  Iršėnaitė, Reda,  Juzėnas, Sigitas,  Kasparavičius, Jonas,  Markovskaja, Svetlana,  Motiejūnaitė, Jurga,  Treigienė, Aušra,  Wildfire and post-fire management effects on early fungal succession in Pinus mugo plantations, located in Curonian Spit (Lithuania). // Geoderma. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0016-7061. 2012, vol.191, p. 70-79.

 

leidiniuose, referuojamuose Thomson ISI (Master List):


Rudnickaitė, Ingrida,  Naujalis, Jonas Remigijus,  Juzėnas, Sigitas,  Distribution and habitats of Polypodium vulgare L. in Lithuania. // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2011, t. 57, nr. 4, p. 179-188.


 

Kitos publikacijos

Kutorga E., Stumbrienė L., Juzėnas S., Paplauskis E., Kasperavičius J., 2015: Hadriano poniabudė – retas ir saugomas pajūrio kopų grybas. Žurnalas apie gamtą. Kaunas, VšĮ leidykla "Lututė". ISSN 1648-8938. 1 (67), p. 24-26.

Meškauskaitė E., Juzėnas S.,  2012: Naujos saugomų augalų radavietės Gražutės kraštovaizdžio draustinyje (Gražutės regioninis parkas). Raudoni lapai : Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys. Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.  ISSN 1648-1070 p. 26-27.

Meškauskaitė E., Juzėnas S.,  2012:  Naujos saugomų augalų radavietės Kertuojų hidrografiniame draustinyje (Labanoro regioninis parkas). Raudoni lapai : Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys. Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.  ISSN 1648-1070  p. 28.

Kulbis, Almantas, Juzėnas, Sigitas,  2011:  Naujos saugomų augalų, grybų radavietės Elektrėnų sav. ir Jonavos r. bei Vilniaus mieste.     Raudoni lapai : Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys. Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.  ISSN 1648-1070 p. 16-18.

Juzėnas, Sigitas, 2010:  Nauja korališkojo trapiadyglio (Hericium coralloides (Scop) Pers) radavietė Pavilnių regioninio parko teritorijoje.  Raudoni lapai : Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys. Vilnius : Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.  ISSN 1648-1070 p. 38-39.

Juzėnas S., Černiauskaitė V., 2008: Tyrulinė erika (Erica tetralix L.) Aukštumalės telmologiniame draustinyje – Raudoni lapai. Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys, nr. 10, 36-37. – Vilnius.

Gipiškis V., Survila M., Juzėnas S., Lengvinas P., 2008: Tausojantis ūkininkavimas pamario pievose. – Vilnius.

Braškienė V., Burba A., Butkevičius A., Dapkūnas Ž., Ivinskienė V., Juzėnas S., Letukaitė D., Mačiūnaitė J., Palionis V., Stackevičius A., Taraškevičius R., Kovienė L., Panavaitė R., Tautkevičiūtė I., 2007: Aplinkos apsauga Vilniuje-2007. Dabartis ir perspektyvos, nr.: 4. – Vilnius.

Tupčiauskaitė J., Juzėnas S., 2007: Į Raudonąją knygą įrašytų augalų radavietės saugomose teritorijose 1996 – 2004 m. – Raudoni lapai. Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys, nr. 9, 62-65. – Vilnius.

Juzėnas S., 1999: Punios šilo rezervatinių ir aplinkinių zonų žolinė augmenija. – Rezervatinių miškų bioįvairovė: būklė, raida, prognozė: 39-46. – Vilnius.

Juzėnas S., Kulbis A., 1996: Naujos rudosios viksvuolės (Cyperus fuscus L.) radvietės. – Raudoni lapai. Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys, nr.:4: 42. – Vilnius.

Juzėnas S., Kulbis A., 1996: Floristiniai radiniai Kaugonių (Kaišiadorių raj.) apylinkėse. – Raudoni lapai. Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys, nr.:4: 41. – Vilnius.

Juzėnas S., 1995: Nauji duomenys apie šerinį meldelį (Isolepis setacea (L.) R.Br.) Jonavos rajone. – Raudoni lapai. Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys, nr.:3: 49-50. – Vilnius.

 Juzėnas S., 1995: 1994 metais Jonavos rajone rastos retosios ir apyretės adventyvinių augalų rūšys. – Floristiniai radiniai 1994 m. vegetacijos sezonas. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras mokslinis klubas "Flora". – Vilnius

 Juzėnas S., 1995: Naujos retųjų ir riboto paplitimo augalų rūšių radimvietės Jonavos apylinkėse. – Floristiniai radiniai 1994 m. vegetacijos sezonas. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras mokslinis klubas "Flora". – Vilnius

 Kulbis A., Juzėnas S., 1994: Nauji duomenys apie saugomų ir retų smulkiųjų terofitų rūšių paplitimą Lietuvoje. – Raudoni lapai. Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys, nr.:2: 45-46. – Vilnius.

Juzėnas S., 1994: Floristiniai radiniai Jonavos miesto apylinkėse. Floristiniai radiniai 1993 m. vegetacijos sezonas. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras mokslinis klubas "Flora". Vilnius

 Brandišauskas D., Juzėnas S., Ryla M.,1994: Naujos retųjų augalų rūšių radimvietės Žemaitijos nacionaliniame parke. – Floristiniai radiniai 1993 m. vegetacijos sezonas. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras mokslinis klubas "Flora". – Vilnius

Juzėnas S., 1994: Nauji duomenys apie retų mažųjų terofitų paplitimą. - Lietuvos moksleivių gamtininkų mokslinės konferencijos pranešimai. - Lietuvos jaunųjų gamtinkų centras, Vilnius.

Visuomeninė veikla:

 esu mokslinio klubo “Flora” narys.