Paieška puslapyje:

Jonė Rukšėnienė

Jonė Rukšėnienė


Biomedicinos mokslų daktarė, docentė

 

Telefonas:

8 5 2398251

 

Elektroninis paštas:

jone.rukseniene@gf.vu.lt 

Išsilavinimas, moksliniai ir pedagoginiai vardai:

1977-1982 - Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas (dabar Vilniaus universitetas), specialybė - biologas, biologijos ir chemijos dėstytojas.

1992 - Biologijos mokslų kandidatė (tema "Kai kuriųLietuvos miško bendrijų ksilotrofiniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai Botanikos institutas; nostrifikuota 1993 06 21, suteikiant gamtos mokslų daktaro laipsnį, registruota 1994 07 08 Nr. 009772)

2008 - Docentė (biomedicinos mokslai).

Buvusios ir esamos darbovietės ir pareigos:

1982-1984 - stažuotoja VU Gamtos fakultete Botanikos ir genetikos katedroje.

1984 - inžinierė augalų fiziologijos skyriuje VU Kairėnų Botanikos sode.

1984-1989 - mikrobiologijos aspirantė Vilniaus V. Kapsuko valstybiniame universitete.

1989-1993 - jaunesnioji mokslinė bendradarbė VU Gamtos fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje.

1993-1994 - asistentė VU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje.

1994-2001 - vyr. asistentė VU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje.

2001-2003 - lektorė VU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje.

Nuo 2003 iki dabar - docentė, VU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedroje.

 

 

Pedagoginė veikla:

 

Skaitau "Botanikos ir mikologijos pagrindų", "Augalų ekologijos" ir "Biosistematikos pagrindų" kursus. Vedžiau Aukštesniųjų augalų laboratorinius darbus, didžiąją specialiąją praktiką (mikologijos praktikos darbai); mikologijos pagrindų laboratorinius darbus. Vedu dumblių ir grybų mokomosios lauko praktikos užsiėmimus; duomenų tvarkymo skaitmeninės taksonomijos ir kladistikos metodais bei mokslinio darbo herbariume pagrindų pratybas.

Kuruoju 2 doktorantūros studijų programų (Augalų ekologija bei Biosistematika ir augalų taksonomija) VU Gamtos mokslų fakulteto ir Botanikos instituto jungtinėje doktorantūros studijų komisijoje. Dalyvauju doktorantūros studijų egzaminų komisijose.

Vadovavau 4 studentų, atvykusių pagal ERASMUS mainų programą, kursiniams darbams. Apginti 5 bakalauro studijų ir 3 (Darta) magistro studijų darbai. Šiuo metu vadovauju 1 bakalauro ir 1 magistro darbui.

Skaitytos 2 paskaitos ("Lietuvos augalijos ypatumai" ir "Lietuvos grybų įvairovė") tarptautiniuose magistriniuose kursuose ENLINO „Bioįvairovės ir aplinkos vadyba" Lietuva - Norvegija (2004-2006 m.).

 

Kita informacija :

 

Publikacijos: monografijos - 1 (bendrautorė), vadovėlis - 2 (1 - bendrautorė), mokslo straipsniai - 15, pranešimų santraukos - 14, kitos publikacijos - 2.

Pagrindiniai mokslo pranešimai: Europos mikologų kongresas (2007), Tarptautinės Baltijos šalių mikologų ir lichenologų konferencijos (1996, 2005, 2008), kitose tarptautinėse konferencijose (2007).

Stažuotės: Maskva (1989, 1 savaitė) Poznanės A. Mickevičiaus universitetas ir Lenkijos MA augalų geografijos skyriuje Vroclave (1996, 1 savaitė), Oslo universitetas, Biologijos institutas, Botanikos ir augalų fiziologijos katedra, "Aukšliagrybių tyrimo grupė"[Ascomycete Research group Oslo (ARON)], 1998-1999 m. (6 mėn.).

Mokslinių interesų sritys:

 

Aukšliagrybūnų skyriaus pirenomicetų ir lokuloaskomicetų biologinė įvairovė, sistematika ir ekologija. Lietuvos botanikos istorija.

 

Narystė įvairiose organizacijose, visuomeninė veikla:

VU Gamtos mokslų fakulteto Herbariumo kuratorė

Lietuvos mikologų draugijos narė

 

Laisvalaikio pomėgiai:

Knygų skaitymas

 

Mokslinės publikacijos:

STRAIPSNIAI

kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Rukšenene Ja. Ja., 1989: Pirenomicety soobščestva Tilio-Carpinetum južnoj Litvy. - Mikologija i fitopatologija, t. 23(4): 349-354.

Rukšėnienė J., 1995: Lignicolous Pyrenomycetes and Loculoascomycetes in the mixed coniferous-broad-leaved forest near Vilnius. - Biologija, 3-4: 165-166.

Rukšėnienė J., 1996: Notes on lignicolous Pyrenomycetes and Loculoascomycetes from Mažeikiai district (north-west Lithuania). - Botanica Lithuanica, 2(1): 37-48.

Rukšėnienė J., Šarkutė G., 2001: New species of pyrenomycetes in Lithuania. - Botanica Lithuanica, 7(1): 99-102.

Rukšėnienė J., Šarkutė G., 2002: Outline of pyrenomycetes in Skrebys forest (Eastern Lithuania). - Biologija, 1: 41-42.

Treigienė A., Rukšėnienė J., 2005: The genus Massaria (Ascomycota) in Lithuania. - Botanica Lithuania, 11(1): 55-61

E. Kutorga, Rukšėnienė J., Treigienė A., 2006: Microscopical fungi on Carpinus betulus in Lithuania. 1. Teleomorphs and associated anamorphs. - Botanica Lithuanica, 12(4): 233-241.

Monografijos

Rukšėnienė J., Tupčiauskaitė J., 2005: M. Natkevičaitės-Ivanauskienės gyvenimo ir kūrybos apžvalga. - Kn.: Naujalis J. R.(red.), Lietuvos augalinio rūbo struktūra: profesorės Marijos Natkevičaitės-Ivanauskienės požiūris: 16-23. - Vilnius.11.

VADOVĖLIAI

Balevičius A., Bukantis A., Bukelskis E., Ignatavičius E., Kutorga E., Mierauskas P., Rimkus E., Rukšėnienė J., Sinkevičius S.,Stankūnavičius G., Valiuškevičius G., Zemlys P., Žaromskis R. P., 2007: Globali klimato kaita. - Vilnius.

Rukšėnienė J., 2008: Biosistematikos pagrindai. mokomoji knyga (e-variantas) - ftp://ausis.gf.vu.lt/pub/neurobio/BIOSISTEMATIKOS%20PAGRINDAI/