Paieška puslapyje:

Ernestas Kutorga


Telefonas: 8 5 2398251; 

Elektroninis paštas:  ernestas.kutorga@gf.vu.lt

 

Išsilavinimas, kvalifikacija, moksliniai ir pedagoginiai vardai:

1979-1984 - Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), specialybė - Biologija ir žemės ūkio pagrindai, mokytojas.

1991 - Biologijos mokslų kandidatas (disertacijos tema "Vakarų ir pietvakarių Lietuvos diskomicetai ( rūšinė sudėtis, paplitimas ir struktūra", Botanikos institutas; nostrifikuota 1993 m., suteikiant gamtos mokslų daktaro laipsnį 1994 m.)

1998 - Docentas (biomedicinos mokslai).

2008 m. - Vilniaus universitete praeita habilitacijos procedūra.

 

Buvusios ir esamos darbovietės ir pareigos:

1981-1987 - Botanikos institutas, vyr. laborantas,

1987-1990 - Botanikos institutas, aspirantas,

1990-1991 - Botanikos institutas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis,

1991-1998 - Botanikos institutas, mokslinis bendradarbis

1998-2010 - Botanikos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato),

1992-1997 - Vilniaus universitetas, vyr. asistentas,

1997-2008 - Vilniaus universitetas, docentas.

2008- Vilniaus universitetas, profesorius.

 

PEDAGOGINĖ VEIKLA:

Vilniaus universitete dėstomi dalykai (2011/2012 m.m.): bakalauro studijos - „Mikologijos pagrindai", „Algologijos ir mikologijos pagrindai", „Biologijos mokomoji lauko praktika"; magistro studijos - „Grybų ekologija", „Fitopatologija", „Botaninių ir mikologinių tyrimų metodai".

Vadovauta studentų diplominiams, bakalauro ir magistro darbams, 2 doktorančių  disertaciniams darbams (darbai apginti 2003 ir 2009).

 

MOKSLINIO INTERESŲ SRITYS: Mikologija (diskomicetų sistematika ir ekologija), grybų apsauga, nomenklatūra

 

DALYVAVIMAS mokslinėse konferencijose (pagrindinės): Tarptautinis mikologų kongresas (1998), Europos mikologų kongresai (1989, 1995), Tarptautinės Baltijos šalių mikologų ir lichenologų konferencijos (1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011), Tarptautinė Lenkijos-Lietuvos konferencija (2003), Tarptautinis gaisrų poveikio simpoziumas (2011). 6 tarptautinių ir 3 respublikinių konferencijų organizacinių komitetų narys.

 

DALYVAVIMAS projektuose: dalyvavau ir dalyvauju apie 30 Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose ir sutartiniuose darbuose, vadovavau penkiems Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtiems projektams (mokslininkų grupių - 2, mokslo kūrinių parengimo - 3).

 

Stažuotės ir mokslo tiriamasis darbas užsienyje:

Tartu (1988-1991, 2002, trumpalaikės stažuotės), Krokuva (1989, 1 savaitė), Maskva (1990, 1 savaitė), Oslo (1992, 2 mėnesiai), Upsala (1992, 3 savaitės), Lundas (1994, 1 savaitė), Kopenhaga (1994, 1 savaitė; 1996, 1 mėnuo; 2007, 1 savaitė), Londonas (1994-1995, 10 mėnesių, 2011, 1 savaitė), Flämslät (Švedija, 2003, 1 savaitė).

 

DALYVAVIMAS REDKOLEGIJOSE: esu daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai" redakcinės kolegijos narys (nuo 2000), mokslo žurnalo „Botanica Lithuanica" redakcijos narys (nuo 1996), mokslo žurnalo „Folia Cryptogamica Estonica" redkolegijos narys (nuo 2007), mokslo žurnalo „Acta Mycologica" redakcinės tarybos narys (nuo 2008).

 

DALYVAVIMAS mokslinių draugijų, tarybų, komisijų veikloje: Lietuvos mikologų draugijos valdybos pirmininkas (nuo 1998), Europos grybų apsaugos tarybos narys (nuo 1989), VU Gamtos mokslų fakulteto tarybos narys (2000-2002), Invazinių rūšių kontrolės tarybos prie LR Aplinkos ministerijos narys (nuo 2002), Jungtinės Vilniaus universiteto ir Botanikos instituto Botanikos krypties doktorantūros komisijos narys (nuo 2003), Biologinės įvairovės išsaugojimo strategijos rengimo darbo grupės prie LR Aplinkos ministerijos narys (nuo 2009).

 

Ekspertinė veikla: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas (2003-2009).

 

Premijos: esu Lietuvos mokslo premijos už 2001 metus laureatas (2002).

 

PAGRINDINĖS PUBLIKACIJOS (1990-2012)

 

Kutorga E., 1990. Istoricheskij obzor izuchenija diskomicetov Litvy i napravlenija dal'nejshikh ikh isledovanij. - Ekologija, 2: 40-52.

Prokhorov V., Kutorga E. 1990. Koprotrofnye diskomicety Litvy i Latvii. - Ekologija, 4: 23-32.

Kutorga E., Vyshnjauskas A., 1991. Sistematiko-ekologicheskij analiz napochvenykh gribov porjadka Pezizales zapadnoj i jugo-zapadnoj Litvy. - Ekologija, 2: 3-12.

Kutorga E., 1994. New records in the genus Geopora from Lithuania. - Ekologija, 2: 28-30.

Kutorga E. 1996. Mycological and lichenological investigations in the former soviet military forestries in Lithuania. Discomycetes. - Botanica Lithuanica, 2(3): 221-232.

Kutorga E., 1997. Botanikos ir mikologijos nomenklatūra : mokom. priemonė. - Vilnius: VU l-kla, 72 p.

Kutorga E., 1997. Puccinia horiana Henn. in Lithuania. - Botanica Lithuanica, 3(4): 395-397.

Kutorga E., Hawksworth D. L., 1997. A reassessment of the genera referred to the family Patellariaceae (Ascomycota). - Systema Ascomycetum, 15: 1-110.

Iršėnaitė R., Kutorga E., 1997. Five lignicolous ascomycetes species new to Lithuania. - Botanica Lithuanica, 3(4): 367-376.

Gricius A., Urbonas V., Kutorga E., Matelis A., 1999. Succession of fungi on dead timber of various trees. - Botanica Lithuanica, 5(1): 61-70.

Kutorga E., 1999. New records of discomycetes from Lithuania. - Botanica Lithuanica, 5(1): 79-83.

Kutorga E., 2000. Lietuvos grybai (Mycota Lithuaniae). 3(5): Ausūniečiai (Pezizales). - Vilnius: Botanikos institutas, Vilniaus Universitetas. - 276 p., 16 iliustr. lapai.

Kutorga E., 2000. The diversity and distribution of the Pezizales (Ascomycota) in Lithuania. - Folia Cryptogamica Estonica, Fasc. 36: 47-55.

Iršėnaitė R., Kutorga E., 2001. Discomycetes inhabiting oak (Quercus) leaves and fruits in Lithuania. - Biologija, 3: 18-20.

Kutorga E., 2002. Discomycetes from the surroundings of Puvočiai. - Biologija, 2: 53-55.

Kutorga E., 2002. Discomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve. 1. Diversity and distribution. - Botanica Lithuanica, 8(1): 77-90

Motiejūnaitė J., Kutorga E., Iršėnaitė R., 2002. Six ascomycete species new to Lithuania. - Botanica Lithuanica, 8(2): 171-177.

Raitviir A., Kutorga E., 2002. A preliminary checklist of Lithuanian Dermateaceae (Ascomycetes). - Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 39: 27-35.

Kutorga E., Raitviir A., 2003: Discomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve. 2. New data and emendations. - Botanica Lithuanica, 9(3): 265-274.

Kutorga E., 2004. Lietuvos grybų įvairovės pažinimas: dabartis ir perspektyvos. Kn.: Mokslas Gamtos mokslų fakultete. Fakulteto trečiosios mokslinės konferencijos, vykusios 2004 m. balandžio 22-23 d., pranešimai. Vilnius: 102-112.

Kutorga E., Raitviir A., 2005. A new species of Mollisia on Solanum dulcamara from Lithuania. - Mycotaxon, 91: 55-59.

Kutorga E., 2005. Mycology in Lithuania: history and present times. - Biodiversity in relation to vegetation zones in Europe, K. Czyżewska, J. Hereźniak (eds.), University of Łódź Publishing House, Łódź: 133-139.

Kataržytė M., Kutorga E., 2005: Three species of hypogeous fungi new to Lithuania. - Botanica Lithuanica, 11(4): 235-239.

Kutorga E., Raitviir A., 2006. A checklist of Lithuanian hyaloscyphaceous fungi (Ascomycetes). - Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 42: 57-66.

Iršėnaitė R., Kutorga E., 2006. Diversity of fungi on decaying common oak coarse woody debris. - Ekologija, 4: 22-30.

Kutorga E., Rukšėnienė J., Treigienė A., 2006: Microscopic fungi on Carpinus betulus in Lithuania. 1. Teleomorphs and associated anamorphs. - Botanica Lithuanica, 12(4): 233-241.

Kutorga E., Rukšėnienė J., 2007. Augalijos ir grybijos būklė bei kaita. - Mokomoji kn.: Globali aplinkos kaita (E. Rimkus, S. Sinkevičius, ats. red.), Vilnius: 207-232.

Kutorga E., 2007. Skyrius Aukšliagrybūnai (Ascomycota). - Kn.: Lietuvos raudonoji knyga [V. Rašomavičius (vyr. red.) ir kt.], 618-632. - Kaunas: Lututė.

Iršėnaitė R., Kutorga E., 2007. Wood-inhabiting fungi on pedunculate oak coarse woody debris in relation to substratum quantity and forest age. - Acta Mycologica, 42(2): 169-178.

Kataržytė M., Kutorga E., 2007: Diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals in Lithuanian forests. - Botanica Lithuanica, 13(4): 229-235.

Kataržytė M., Kutorga E., 2008: Požeminiai grybai ir jų tyrimai Lietuvoje. Kn.: Mokslas Gamtos mokslų fakultete. Penktosios mokslinės konferencijos, vykusios 2008 m. spalio 3 d., pranešimai. Vilnius: 56-64.

Kutorga E., Kataržytė M., 2008. Hypogeous fungi of Lithuania: a preliminary checklist. - Acta Mycologica, 43(2): 133-138.

Kasparavičius J., Kutorga E., 2008: In memoriam. Doctor Habilitus Vincentas Kazys Urbonas (1934 – 2008). – Acta Mycologica, 43(2): 231-236.

Baral H.-O., Kutorga E., 2010. Helicogonium fusisporum sp. nov., an intrahymenial parasite in Orbilia eucalypti. – Mycotaxon, 113: 331-336.

Treigienė A., Markovskaja S., Kutorga E., 2010. Teleomorphic and anamorphic ascomycetes associated with European ash (Fraxinus excelsior) in Lithuania. – Botanica Lithuanica, 16(2-3): 97113.

Kataržytė M., Kutorga E., 2011. Small mammal mycophagy in hemiboreal forest communities of Lithuania – Central European Journal of Biology (Cent. Eur. J. Biol.), 6(3): 446-456. DOI: 10.2478/s11535-011-0006-z

Kutorga E., Adamonytė G., Iršėnaitė R., Juzėnas S., Kasparavičius J., Markovskaja S., Motiejūnaitė J., Treigienė A., 2012. Wildfire and post-fire management effects on early fungal succession in Pinus mugo plantations, located in Curonian Spit (Lithuania). – Geoderma 191: 70–79, DOI: 10.1016/j.geoderma.2012.02.007.

Kutorga E., Adamonytė G., Iršėnaitė R., Kasparavičius J., Markovskaja S., Motiejūnaitė J., Treigienė A., 2012: A checklist of mycobiota recorded in burnt and unburnt Pinus mugo plantations in the Curonian Spit (Lithuania). – Botanica Lithuanica, 18(1): 66–79. DOI: 10.2478/v10279-012-0009-3.

VERTIMAI:

2003 m. iš anglų kalbos išversta G. J. Keizer knyga „Grybų enciklopedija". - Vilnius: Alma littera, 286 p.