Paieška puslapyje:

Mokslas

Pagrindinės Botanikos ir genetikos katedros vykdomų tyrimų temos:

  • Antropogeninių ir gamtinių veiksnių genotoksiškumo žmonėms, gyvūnams ir augalams įvertinimas ir genotoksinio veikimo mechanizmų tyrimas.

  • Augalų polimorfizmas, genomo stabilumas ir jį keičiantys veiksniai.

  • Lietuvos floros ir augalijos, algobiotos ir mikobiotos struktūra ir funkcionavimas.