Paieška puslapyje:

Disertacijos

 

Gražina Slapšytė

Daktaro disertacijos tema: "Fopurino ir jo skilimo produktų mutageninis veikimas drozofilai ir žmogaus kraujo limfocituose" (Biomedicinos mokslai, biologija 01B).

Daktaro disertacija apginta:

1986 m. Baltarusijos SSR mokslų akademijos Genetikos ir citologijos institute 

Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgos tema: "Antropogeninių ir gamtinių veiksnių genotoksiškumo įvertinimas" (Biomedicinos mokslai, biologija 01B)

Habilitacijos procedūra  atlikta 2008 m. Vilniaus universitete.

 

Jonė Rukšėnienė


Daktaro disertacijos tema: “Kai kurių Lietuvos miško bendrijų ksilotrofiniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai” (Xylotrophic Pyrenomycetes and Loculoascomycetes of Some Forest Communities in Lithuania)

 

Daktaro disertacija apginta: 1992 m. Botanikos institute.

 

Jūratė Tupčiauskaitė

Daktaro disertacijos tema: "Lietuvos induočių augalų rūšių dažnis kaip floros struktūros rodiklis." („Frequency of vascular plant species of Lithuania as index of structure of flora")

Daktaro disertacija apginta: 1992 m.Vilniaus universitete.

 

Veronika Dedonytė

Daktaro disertacijos tema: "Lietuvos gyventojų įvairių rizikos grupių citogenetiniai tyrimai, taikant seserinių chromatidžių mainų analizės metodą" (Biomedicinos mokslai, biologija 01B)

Daktaro disertacija apginta: 1993 m. Vilniaus universitete.

 

Vaidotas Morkūnas

Daktaro disertacijos tema: "Pilkojo pelėno (Microtus arvalis Pallas) populiacijų genetinio kintamumo tyrimai įvairiai teršiamose Lietuvos vietovėse"

Daktaro disertacija apginta: 1993 m. Vilniaus universitete.

 

Jūratė Mierauskienė

Daktaro disertacijos tema: "Lietuvos gyventojų, dirbančių skirtingos taršos sąlygomis, chromosomų aberacijų tyrimai" (Biomedicinos mokslai, biologija 01B)

Daktaro disertacija apginta: 1997 m. Vilniaus universitete.

 

Audrius Skridaila

 

Daktaro disertacijos tema: „Sumedėjusių augalų introdukcija Vilniaus universiteto Botanikos sode 1781-2000 metais“

 

Daktaro disertacija apginta: 2000 m. Vilniaus universitete.

 

 

Jolanta Kostkevičienė

 

Daktaro disertacijos tema: „Lietuvos upiu ir upeliu fitoplanktonas. “

 

Daktaro disertacija apginta: 2001 m. Vilniaus universitete.

 

 

Gitana Indrišiūnaitė

 

Daktaro disertacijos tema: „Lietuviškų kardelių (Gladiolus L.) tyrimas Vilniaus universiteto Botanikos sode ir jų įvertinimas“

 

Daktaro disertacija apginta: 2002 m. Vilniaus universitete.

 

 

Darius Ryliškis

 

Daktaro disertacijos tema: „Perspektyvių Pietryčių Lietuvos regionui vynmedžio (Vitis L.) veislių ir klonų atranka, jų įvertinimas, morfologijos bei biologijos ypatumai ir produktyvumas“

 

Daktaro disertacija apginta: 2002 m. Vilniaus universitete.

 

 

Ingrida Prigodina Lukošienė

 

Daktaro disertacijos tema: „Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) epifitai ir jų bendrijos Lietuvoje“

 

Daktaro disertacija apginta: 2004 m. Vilniaus universitete.

 

 

Tatjana Čėsnienė

 

Daktaro disertacijos tema: „Pupų (Vicia faba L.)chlorofilinių morfozių panaudojimas augalų polimorfinio atsako į kobalto perteklių įvertinimui“

 

Daktaro disertacija apginta: 2005 m. Vilniaus universitete.

 

 

Regina Juodkaitė

 

Daktaro disertacijos tema: „Tulpių (Tulipa L.) biologinės įvairovės ir vegetatyvinio dauginimosi potencialo įvertinimas Vilniaus universiteto Botanikos sode“

 

Daktaro disertacija apginta: 2007 m. Vilniaus universitete.

 

 

Marija Kataržytė

 

Daktaro disertacijos tema: „Lietuvos požeminių grybų įvairovė, paplitimas ir saitai su smulkiaisiais žinduoliais“

 

Daktaro disertacija apginta: 2009 m. Vilniaus universitete.

 

 

Jolanta Patamsytė

 

Daktaro disertacijos tema: „Paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) genetinės įvairovės tyrimai Lietuvoje“

 

Daktaro disertacija apginta: 2009 m. Vilniaus universitete.

 

 

Aurelija Malčiūtė

 

Daktaro disertacijos tema: „Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrai: būklė, sezoninės raidos ritmika ir generatyvinis dauginimas“

 

Daktaro disertacija apginta: 2010 m. Vilniaus universitete.

 

 

Edita Meškauskaitė

 

Daktaro disertacijos tema: „Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.) Lietuvoje: populiacijų susidarymas, struktūra, dinamika“

 

Daktaro disertacija apginta: 2010 m. Vilniaus universitete.