Paieška puslapyje:

Tarptautiniai projektai

ES FP5 finansuotas projektas – BEEP (Biological Effects of Environmental Pollution in Marine Coastal Ecosystems) „Aplinkos taršos biologiniai efektai jūrų priekrančių ekosistemose“ 2001– 2003 m.

ES FP 5 finansuotas projektas – CRB (Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk) „Citogenetiniai biožymenys ir žmogaus vėžio rizika” 2002–2005 m.

Tarptautiniai ENLINO magistratūros kursai „Bioįvairovės ir aplinkos vadyba: Lietuva – Norvegija“ (2004–2006 m.)

The NordPlus 2006-2007 Programa “Application of molecular breeding tools: strategies in post-graduate and -professional training” – “Molekulinės selekcijos metodų panaudojimas: magistrantų ir profesionalų apmokymas“ (kordinatorius dr. T. Sjakste; atstovai iš Lietuvos prof. V. Rančelis, doc. D. Žvingila).

The NordPlus 2007-2008 programa “Genomics for all: bringing new tools to breeders” –“Genomika visiems: naujų metodų slekcininkams pateikimas” (kordinatorius dr. T. Sjakste; atstovai iš Lietuvos prof. V. Rančelis, doc. D. Žvingila.

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programos projektas dalyvaujant tarptautiniams partneriams iš Kanados:

Priešinės liaukos ir krūties vėžio molekulinių žymenų sistemos kūrimas (vadovas prof. J. R. Lazutka).

COST FA0604 „Triticeae genomika svarbiausių Europos javų kultūrų gerinimui“ (vadovas Lietuvoje doc. D. Žvingila).

Šiaurės ir Baltijos šalių bentoso dumblių duomenų bazės sukūrimas (vadovė doc. J. Kostkevičienė).

Švietimo ir Mokslo ministerijos Programa „Genofondas“ 1994-2008 m.

 COST veikla BM0703 “Vėžys ir genominio integralumo valdymas” (CANGENIN).Veiklos koordinatorius: Dr. Carina Holmberg-Still; Helsinkio Universitetas, Helsikis, Suomija. Atstovė į COST veiklos valdymo komitetą nuo VU: Dr. Sonata Jarmalaitė.