Paieška puslapyje:

Premijos ir apdovanojimai

Lietuvos mokslo premijos

V. Rančelis. Už vadovėlį „Bendroji genetika“1989 m.

R. Lekevičius, G. Slapšytė, J. Lazutka, V. Morkūnas, V. Dedonytė. Už darbą „Aplinkos užterštumo Lietuvoje genotoksikologinis įvertinimas”1996 m.

E. Kutorga (su bendraautoriais). Už darbų ciklą "Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių mikromicetų įvairoves įvertinimas (1991-2000)“ 2001 m.

Aukštojo mokslo vadovėlių konkurso premijos

V. Rančelis: “Genetika” 2003 m.

V. Mildažienė, S. Jarmalaitė, R. Daugelavičius: „Ląstelės biologija“ 2007 m.