Paieška puslapyje:

Sonata Jarmalaitė

 

 

Botanikos ir genetikos katedros mokslo darbuotoja, Mokslų daktarė (gamtos mokslai)

Telefonas: 8 5 2398258

Elektroninis paštas: sonata.jarmalaite@gf.vu.lt


Trumpas CV


 1984 – 1989 m. studijos Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakultete (biologija).


Nuo 1989 m. VU GMF Botanikos ir genetikos katedros darbuotoja.


1993 m. apginta gamtos mokslų daktarės disertacija“Rekombinantinių citokinų genotoksiškumo tyrimai žmogaus limfocitų kultūroje”.


1999 m. paskirta Valstybinė stipendija.


2000 ir 2003 m. stažuotės Suomijos darbo aplinkos tyrimų institute (Finnish Institute of Occupational Health) molekulinės vėžio biologijos ir epidemiologijos srityse.

 


 Mokslinių interesų kryptys:


 Citokinų aktyvumai ir reikšmė ligų patogenezėje; Vėžio patogenezė ir molekuliniai mechanizmai; Epigenetinės pažaidos vėžio genuose.

 


 Mokslinė veikla:


 Darbas VMS fondo remiamuose projektuose:


Kompleksinis mokslo tyrimas “Reaktyviojo artrito imuninio atsako mechanizmų tyrimai”, 2000-2003 m., vadovė doc. I. Butrimienė.


Mokslo tyrimas “Infliksimabo terapijos saugumo tyrimai”, 2003 m., vadovė S. Jarmalaitė.


Darbas Suomijos fondų remiamuose projektuose:


Vėžio tyrimų draugijos (Finnish Cancer Society/Urho Känkänen Foundation) remiamas plaučių vėžio tyrimas, 2000 m., vadovė prof. K. Husgafvel-Pursiainen.


Suomijos Akademijos (Finnish Academy) remiamas hemangioblastomos tyrimas, 2004 m., vadovas prof. T. Bohling.

 


 Pedagoginė veikla:


 Skaitomas kursas “Ląstelės ciklo genetika” magistrantams, vadovaujama studentų kursiniams ir magistriniams darbams.

 


 Visuomeninė veikla:


Narystė Lietuvos Genetikų ir selekcininkų draugijoje bei Šiaurės šalių aplinkos mutagenų draugijoje.

 


Publikacijų sąrašas:


1.      Mildažienė V., Daugelavičius R., Jarmalaitė S. Ląstelės biologija. Vadovėlis universitetinėms studijoms, 2004, Vadovėlių komisijos patvirtintas spausdinimui.


2.      Butrimiene I., Jarmalaite S., Ranceva J., Venalis A., Jasiuleviciute L. and Zvirbliene A. Different cytokine profiles in patients with chronic and acute reactive arthritis. J. Rheumatol, 2004, submited.


3.      Jarmalaite S., Kannio A., Anttila S., Lazutka J.R. and Husgafvel-Pursiainen K. Aberrant p16 promoter methylation in smokers and former smokers with non-small cell lung cancer. Int J Cancer, 2003, 106, 6: 913-18.


4.      Rudaitiene (Jarmalaite) S., Lazutka J.R., Mierauskiene J., Ranceva J., Jasiuleviciute L., Zvirbliene A., Mauricas M., Venalis A., Butrimiene I. Cytogenetic parameters in acute and chronic reactive arthritis in comparison with rheumatoid arthritis. Biologija, 2003, 2, 23-26.


5.      Ranceva J., Rudaitiene S., Mierauskiene J., Butrimiene I. and Rugiene R. Biological agents in rheumatoid arthritis: the first experience on clinical use of infliximab. Acta Medica Lituanica, 2002, 9 (1), 46-52.


6.      Rudaitiene S., Butrimiene I., Ranceva L. Cytokines in pathogenesis of rheumatoid and reactive arthritis. Acta Medica Lituanica, 2001, 2, 142-6.


7.      Butrimiene I. and Rudaitiene S. Cytokines in pathogenesis of rheumatic diseases. Medicinos teorija ir praktika, 2000, 4, 230-1.


8.      Rudaitiene S. and Lazutka J.R. Interferon a and interleukin-2 have no impact on genotoxicity of cisplatin in cultured human lymphocytes. Acta Medica Lithuanica, 2000, 7, 2, 64-68.


9.      Rudaitiene S. and Lekevicius R. Activities of recombinant human interleukin-2 in human lymphocyte cultures stimulated or not with PHA. Biologija, 2000, 2, 25-27.


10.  Lazutka, J.R., Lekevicius, R., Dedonyte, V., Maciuleviciute-Gervers, L., Mierauskiene J., Rudaitiene S., Slapsyte G. Chromosomal aberrations and sister-chromatid exchanges in Lithuanian populations: effects of occupational and environmental exposures. Mutation Research, 1999, 445, 225-239.


11.  Rudaitiene S. and Lazutka J.R. Genotoxic effect of recombinant cytokines in human lymphocytes in vitro. Izotoptechnika, Diagnostika, 1994, 37, S45-S47.


12.  Lazutka J.R. and Rudaitiene S. Modulation by novobiocin of sister-chromatid exchanges induced by tumor necrosis factor in human lymphocytes. Mutation Research, 1992, 268, 217-221.


13.  Lazutka J.R. and Rudaitiene (Jarmalaitė) S. Effect of tumor necrosis factor on cell proliferation kinetics and sister chromatid exchange frequency in human lymphocytes. Carcinogenesis, 1991, 12, 1355-1357.


14.  Lazutka J.R., Jarmalaite S. and Lekevicius R. Modifying effects of interferon and puromicin on cytogenetic damage induced by alkylating drug phopurine in human lymphocytes. Acta Biologica Hungarica. 1990, 41, 137-148.


15.  Lazutka J.R., Slapsyte G., Jarmalaite S. and Lekevicius R. In vitro interaction between two antineoplastic drugs - phopurinum and interferon a. Cancer Letters. 1989, 47, 53-56.