Paieška puslapyje:

Magistro

Botanikos krypties

 

Genetikos krypties

  

Botanikos krypties

 

1997 metaiMeškauskaitė Edita
   
Paprastosios tuklės (Pinguicula vulgaris L.) lyginamoji ekologija Lietuvoje.

 

1998 metai


Bakutytė Jurgita
   
Augalų bendrijų įvairovės tyrimai regioniniuose parkuose.


Lukošius Marius
   
Kai kurių kriaušlapinių (Pyrolaceae) šeimos atstovų populiacijų sandaros ir dinamikos dėsningumai Antalieptės marių salose.

   
Kirkaitė Sigutė

 

1999 metai


   
Čeponytė Danguolė
   
VU botanikos sode augančių tujų (Thuja L.) morfologijos ir bioekologijos tyrimai (I - II d.)

   
Čiuplys Raimondas
   
Lietuvos uosynų bendrijų fitosociologinė charakteristika ir jų fitogeografiniai ypatumai.

   
Raginytė Liuda
   
VU botanikos sode augančių puskiparisių (Chamaecyparis spach.) dekoratyvinių formų morfologijos ir bioekologijos tyrimai (I - II d.).

   
Sorokaitė Diana
   
Gleivinių ląstelių lokalizacija erškėtinių (Rosaceae) šeimos natūralios floros augaluose.


2000 metai


Grinevičienė Eglė
   
Kurtuvėnų regioninio parko ežerų flora ir augalijaGudaitytė Odeta
   
Paprastojo raudonėlio (Origanum vulgare L.) ir čiobrelio (Thymus L.) cenopopuliacijų morfologinis ir fitocheminis heterogeniškumas

   
Pečiulis Antanas

Labanoro regioninio parko Vadokšno telmologinio draustinio induočiai augalai

 

2001 metai

   
Juzėnas Sigitas
   
Nemuno kilpų RP ir Žemaitijos NP koncervacijų zonų miškų bendrijų, susiformavusių NB ir NC dirvožemiuose, palyginamoji analizė.


Radzevičiūtė Rasa
   
Biržų girios ir Latvelių draustinių samanų floros ypatumai


Ramanauskaitė Rita
   
Hypericum perforatum (L.) ir Hypericum maculatum (Cranz) fenotipinis įvairavimas ir jų bendrijų charakteristika


Ryla Mindaugas
   
Gegūnės (Datylorhiza) genties įvairovė Lietuvoje


Stončienė Miglė
   
Upninkų ir Paštuvos botaninių draustinių induočių flora ir jos apsaugos problemos


Sincevičiūtė Dovilė
   
Sėklų banko struktūra ir dinamika skirtingo amžiaus pušynų bendrijose

 

 2002 metai


Kreišmonas E.
   
Šemenio (Phalacroloma) genties augalų biologija, morfologinis įvairavimas ir paplitimas Lietuvoje


Škoda Ana
   
VU Botanikos sodo Kairėnuose briofloros specifika bei gniužulinės kerpsamanės Marchantia polymorpha L. populiacijų funkcionacimo dėsningumai


Urbonavičius T.
   
Paprastosios pušies (Pinus silvestris L.) bioekologiniai savitumai pušinio (Polis flammea Schiff.) pakenktuose pietų Lietuvos miškuose

 

2003 metai


Čaplia Č.
   
Kerpsamanė puošnioji blakstienė (Ptilidium pulcherrimum (G.Web.) Vein.) Lietuvoje: citologinis ir morfologinis požymių kintamumas, ekologija, populiacijų funkcionavimas


Krasinskaitė L.
   
Gausialapio Lubino (Lupinus polyphyllus) invazyvumo biologiniai pagrindai


Guseva V.
   
Intrudukuoti pušūnai Vilniaus miesto želdynuose

 

 2004 metai


Gaidamavičius A.
   
Augalijos raida Labanoro regioninio parko teritorijoje vėlyvajame ledynmetyje ir holocene


Šimkovičiūtė N.
   
Kalninės arnikos (Arnica montana L.) cenopopuliacijų įvertinimas Pietryčių  Lietuvoje


Sprainaitytė S.
   
Kamanų rezervato 28 kv. Induočių flora, rūšių dažnis ir ekotopologinis aktyvumas

 

 2005 metai


Miklušytė Renata
   
Kietakūnio apšvietimo poveikio vynmedžiams in vitro vertinimo metodų parinkimas


Penikaitė Laura
   
Džioveklės (Orobanche) genties įvairovė, cenopopuliacijų struktūra ir dinamika Lietuvoje


Valatkevičius Rolandas
   
Šventosios slėnio pievų augalijos įvairovė ir antropogeninių faktorių įtaka jų vystymuisi

 

 2006 metai


Dobravolskaitė Rasa
   
Daugiamečių žolinių augalų populiacijų vertinimo herbochronologijos metodais galimybės


Kazlauskas Martynas
   
Augalijos atkūrimas pagal ore sklandančių ir nuosėdose esančių žiedadulkių spektrus.

 
Malciūtė Aurelija

Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrai (Rhododendron): kolekcijos sudėtis ir dauginimo tyrimai.


Stankevičienė Jurgita
   
Smulkiažiedės sprigės (Impatiens parviflora) poveikis miško bendrijos augalams.


Skirsgilienė Arijana
   
Druskininkų miesto gėlynų įvertinimas


Šulskienė Airina
   
Augalai lietuvių liaudies medicinoje

 

2007 metai


Bereišaitė Eglė
   
Plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum Hayne) biologija ir apsaugos problemos


Laurinavičiūtė Lina
   
Batrachium (DC.) Gray genties rūšys Lietuvos tekančiuose vandenyse


Makarevič Vika
   
Grimmiaceae šeimos Racomitrioideae pošeimio įvairovė Lietuvoje

 

2008 metai


Ertmanaitė Rasa
   
Vaistinių  ir aromatinių augalų išsaugojimo teoriniai ir praktiniai aspektai

 

2009 metai


 Gataūlina Roberta

Prof. M. Natkevičaitės-Ivanauskienės rinkinys Vilniaus universitete

 Gryguč Gražyna

Augalijos raida Talšos ežero apylinkėse per pastaruosius 14000 metų


 Jasiulytė Vaida

Šilagėlės (Pulsatilla) genties įvairovė, populiacijų sudėtis ir rūšių apsaugos problemos Lietuvoje

 

Kamašina Violeta

Moteriškasis dvinamiškumas Lietuvos floros Thymus genties rūšyse ir hibriduose

 

Rasimavičius Mindaugas

Margasis asiūklis (Equisetum variegatum (Schleicher) Lietuvoje: paplitimas ir populiacijų struktūra apleistuose smėlio karjeruose

 
2010 metai


 Enuksonaitė Vilma

Palono botaninio draustinio floros ir augalijos būklė

 Zimnickaja Anželika

Skiautalūpio (Epipactis Zinn.) genties augalų žiedų apdulkinimo ir vaisių mezgimo ypatumai Lietuvoje

 

2011 metai


Augėnaitė Virginija

Raktažolės pelenėlės (Primula farinosa L.) populiacijų genetinė įvairovė Lietuvoje ir Latvijoje

 

Dimitrenko Lilija

Liaukuotastiebės ožkarožės (Epilobium ciliatum Raf.) reprodukcijos ypatybės ir populiacijų išlikimo perspektyvos Vilnios slėnio augalų bendrijose

 

Fležinskytė Vaida

Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa) Lietuvoje: paplitimas, populiacijų sudėtis ir poveikis vietiniams augalams Baltijos pajūrio ir žemyninėse buveinėse 

 

Makavičiūtė Jurgita

Ežerinės lobelijos (Lobelia dortmanna L.) populiacijų sudėtis ir būklė Lietuvoje

 

2012 metai


Gimbickaitė Miglė

Paprastasis taukius (Sarcosoma globosum) Lietuvoje: paplitimas, biologija ir apsauga

    
Krikštaponytė Sandra

Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia) populiacijų sudėtis ir generatyvinio dauginimosi ypatumai Pietryčių Lietuvoje


Raudonienė Jolanta

Visžalių asiūklių kai kurių cheminių komponentų sudėtis skirtingose augavietėse


Rimgailaitė Radvilė

Diphasiastrum Holub genties pavyzdžių taksonominė revizija Lietuvos herbariumuose


Skipskytė Dovilė

Neofitinės samanos Campylopus introflexus (Hedw.) populiacijų struktūros ypatumai Palių durpyne


Šuminas Tomas

Kaltanėnų apylinkių dirbamų laukų piktžolių augalijos ypatumai ir kaita

 

2013 metai


Kalinič Juliana

Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) diskomicetai Lietuvoje (įvairovė, paplitimas, biologija ir ekologija)


Kuodytė Vilma

Lietuvos kapinių antropogeninio substrato kerpių lichenobiota 


Ladanauskaitė Rita

Dinofitų ir ežerų fitoplanktono santalkų sezoniniai tyrimai kai kuriuose Utenos rajono ežeruose


Savadova Ksenija

Gonyostomum semen morfologijos, ekologijos ypatumų ir genetinės įvairovės tyrimai Lietuvos ežeruose


Vaičiulytė Sigita

Žaliadumblių (Chlorella vulgaris ir Scenedesmus dimorphus) turtingos aliejais biomasės auginimas uždarų patalpų fotobioreaktoriuose


Vaičiulytė Vaida

Kai kurių abiotinių faktorių įtaka paprastojo kadagio (Juniperus communis) fenotipiniam varijavimui  


Vilutytė Sandra

Miško upelių pakrančių prievaginių dalių briofitų įvairovė

  

 

Genetikos krypties

 

1997 metaiAudrius Driukas
   
RNR antrinės struktūros vaidmuo bakteriofago T4 genų 26 ir 26' ekspresijoje


Agnė Kulytė
   
Bakteriofago T4 geno 26 ekspresijos tyrimas in vivo


Lina Piešinienė
   
Bakteriofago T4 delecinių mutantų genomo srityje tarp 30 ir 31 genų konstravimas


Irina Sorokina
   
Chromosomų persitvarkymų analizė klasikinės ir molekulinės citogenetikos metodais

1998 metaiRasa Šapranauskienė
   
Alteromonas atlantica agarazę koduojančio geno klonavimas bei agarazės ekspresijos tyrimaiRimantas Šapranauskas
   
IIs klasės restrikcijos-modifikacijos sistemos BfiI genetinės organizacijos tyrimas


Robertas Šlevas
   
BstXI R-M sistemos M geno pirminės nukleotidų sekos nustatymas ir analizė, bei DNR rajono, esnačio prieš bstXIM geno promotorinę sritį, klonavimas

1999 metaiKristina Sadauskaitė - Diliautienė
   
Kai kurių augalų eterinių aliejų mutageniškumo tyrimai, naudojant Salmonella typhimurium his- kamienus TA100 ir TA98Birutė Kitraitė
   
Krapų, pipirmėčių ir pušų eterinių aliejų genotoksiškumo tyrimas somatinių mutacijų ir rekombinacijos Drosophila melanogaster metodu


Inga Motiejonytė
   
Interleukino-2 genotoksiškumo ir citokinų sąveikos su priešvėžiniais vaistais įvertinimas seserinių chromatidžiu mainų testu


Kęstutis Rudokas
   
Kiekybinio celiulazinio komplekso ir celobiazės biosintezės ir sekrecijos polimorfizmo paieška Trichoderma reesei IBT 18.2-33 populiacijoje, paveiktoje nitritine rūgštimi


Virginija Urbelytė
   
BseMII restrikcijos endonukleazės geno klonavimas ir jo ekspresija E. coli ląstelėse

2000 metaiBeata Aleksiūnienė
   
II klasės TauI restrikcijos-modifikacijos sistemos tyrimas ir R.TauI baltymą superprodukuojančio kamieno konstravimas


Dalia Kasperavičiūtė
   
Žmogaus rodopsino ir rp1 genų molekuliniai tyrimai sergantiems pigmentiniu retinitu


Gedmantė Saltanavičiūtė
   
Augalų ekspresijos vektorių, turinčių plum pox viruso paviršiaus baltymo geną konstravimas ir jų įvedimas į augalą Nicotiana benthamiana


Skina Šulcaitė
   
Genotoksiškumo įvertinimas kometos metodu ir SOD spektras miežiuose


Rūta Valentonytė
   
Geno taqIR ekspresija transgeniniuose augaluose


Rytė Valuckaitė
   
Xenopus laevis Ras superšeimos baltymų klonavimas, ekspresija ir funkcijų analizė

2001 metaiAudrius Azarinskas
   
Nežinomo specifiškumo restrikcijos-modifikacijos sistemos iš Haemophilus influenzae RFL4 klonavimas ir analizė


Vaida Jogaitė
   
Hipoksijos indukuojamo faktoriaus aktyvumo reguliacija alternatyvaus pre-iRNR splaisingo būdu


Elita Jurkėnaitė
   
Fitofarmacinio preparato "Cystenal" genotoksiškumo tyrimaiVida Kaziūnaitė
   
Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) eterinių aliejų ir benzo(a)pireno genotoksiškumo tyrimai in vitro ir in vivo


Rimantas Slibinskas
   
Paramyxoviridae šeimos kiaulytės ir tymų virusų NP, HN, N bei H baltymų raiškos galimybių tyrimas mielėse Saccharomyces cerevisiae ir Pichia pastorisRasa Spiridavičiūtė
   
Chromosomų aberacijų dažnis ir antioksidacinių fermentų aktyvumas γ spinduliais gydytų ligonių limfocituose

2002 metaiLinas Antoniukas
   
Hantaviruso Puumala rekombinantinio nukleokapsidės baltymo ir RNR sąveikos tyrimas


Edvardas Bagdonas
   
Genotoksinio poveikio žuvims įver-tinimas mikrobranduolių metodu: Lietuvos gėlųjų vandens telkinių, Baltijos ir Šiaurės jūrų tyrimas


Adas Darinskas
   
Baltymų ekspozicija T4 ir siūlinių bakteriofagų paviršiuje


Milda Dailidytė- Kočetkovienė
   
Rekombinantinių plazmidžių su klonuotu genu atranka homologinės rekombinacijos in vivo būdu

2003 metai
Aistė Bulavaitė
   
Poliomos virusų MP4V ir SV40 pagrindinio kapsidės baltymo VP1, turinčio įterptas hepatito B viruso paviršiaus baltymų sekas, sintezė mielėse ir savybių tyrimas


Marija Ger
   
Ras GTPazę aktyvuojančio baltymo ir adaptorinio baltymo Nck sąveika ir lokalizacija žmogaus vėžinėse ląstelėse


Ana Jakimenko
   
Hepatito C viruso genotipo ir kiekio nustatymas bei šių žymenų įtakos gydymo rezultatams įvertinimas


Aleksandras Rybakovas
   
Mikrobranduolių analizė Baltijos jūros Lietuvos priekrantės ir Gdansko įlankos midijų žiaunų ląstelėse.


Rūta Sipavičiūtė
   
Padidintos jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje dirbančio medicinos personalo citogenetiniai tyrimai


Aušra Stonytė
   
Nepusiausvyra sankiba tarp vieno nukleotido polimorfizmų ir alelių dažnių pasiskirstymas Lietuvos populiacijose.


Mindaugas Stoškus
   
Baltymų, dalyvaujančių PDGF receptoriaus signalo perdavime, ekspresijos ir aktyvumo tyrimas žmogaus vėžinėse ląstelėse


Lina Šimkutė
   
Metotreksato ir infliksimabo genotoksiškumo tyrimai ligonių bei sveikų donorų ląstelėse


Julija Umbrasaitė
   
Alergenų koncentratų vaistų formų genotoksiškumo tyrimai.


Laura Žalnieriūtė
   
Bakteriofago T4 ADP-riboziltransferazės geno mod B mutagenezė

2004 metai


Kęstutis Andriulaitis
   
Rekombinantinių baltymų renatūracijos faktorių tyrimas


Julija Armalytė
   
Escherichia coli rūgštinio streso atsako genų tyrimai modelinėse sistemose in vivo ir in vitro


Brigita Čapukoitienė
   
Mielių Saccharomyces cerevisiae K2 tipo kilerinio preprotoksino geno ekspresijos tyrimas


Olga Černyšova
   
Mielių Saccharomyces cerevisiae K2 kilerinio preprotoksino geno raiškos mielėse Kluyveromyces lactis galimybių analizė


Danguolė Čižienė
   
E. coli rekombinantinio Asr baltymo renatūracijos ir gryninimo sąlygų optimizavimas


Jūratė Gintalaitė
   
Lietuvos sergančiųjų cistine fibroze mutacijų CFTR gene tyrimai


Mindaugas Juozapaitis
   
Paramyxoviridae šeimos kvėpavimo virusų nukleokapsidės baltymo sintezė mielėse Saccharomyces cerevisiae


Neringa Laurikietytė
   
Meiothermus ruber Hsp70 šaperonų ATPazinio aktyvumo bei šaperonų Hsp70 ir Hsp40 denatūracijos tyrimai


Laisvė Lideikytė
   
Hepatito B viruso mutantinių core baltymų sąveikos su žmogaus hepatocitų baltymais tyrimai


Paulius Sakalauskas
   
Genetinio nestabilumo tyrimai gimdos kaklelio karcinomose


Eglė Stanaitytė
   
Membraniniuose kaupikliuose sukauptų hidrofobinių oro teršalų genotoksiškumo įvertinimas


Asta Stapulionytė
   
Keturlapės vilkauogės (Paris quadrifolia L., Trilliaceae) genetinio polimorfizmo tyrimai natūraliose Lietuvos ir Norvegijos augimvietėse


Jurgita Šerkšnaitė
   
PpiI restrikcijos - modifikacijos sistemos domeninės organizacijos tyrimas

2005 metaiAleksandr Barinov
   
Restrikcijos endonukleazės Eco57ID78K/D899E mutanto, atpažįstančio degeneruotą seką, specifiškumo keitimas


Kristina Bonikataitė
   
Miežių Hordeum vulgare tvirti DNR-baltyminiai kompleksai


Andrius Buivydas
   
Naujo, Gram-teigiamų termofilinių bakterijų sekretuojamo, bakteriocino savybės ir hipotetinė operono organizacija


Eva Leman
   
Fotodinaminio poveikio ir citostatikų sukelti kai kurių citokinų genų raiškos pokyčiai A-431 ląstelėse in vitro


Elena Norgėlaitė
   
Leuzėjos, raudonėlio, sidabražolės, snapučio ir 5,8-dihidroksikumarino genotoksiškumo tyrimai in vitro


Jovilė Raudoniūtė
   
Polimorfinių DNR žymenų asociacijos analizė genuose-kandidatuose, susijusiuose su polinkiu lūpos ir/ar gomurio nesuaugimams


Gražina Statkevičiūtė
   
Žmogaus serotonino receptoriaus geno HTR2A epigenetinė analizė


Julija Šmigelskaitė
   
Proapoptotinių ir antiapoptotinių genų nustatymas miogeninėse ląstelėse po genotoksinių medžiagų poveikio


Tatjana Trofimova
   
Prenatalinės diagnostikos efektyvumas nustatant chromosomines ligas


Kristina Vagonytė
   
Genų, slopinančių heterologinių baltymų sekreciją Kluyveromyces lactis mielėse, tyrimai

2006 metaiSimona Bružytė
   
Arthrobacter globiformis glicino betaino katabolizmo genų tyrimas


Virginija Čepulytė
   
IIS potipio restrikcijos endonukleazės Eco31J DNR specifiškumo mutantų atranka posegregacinio ląstelių žudymo metodu ir analizė


Miglė Gudeliauskaitė
   
DNR metiltransferzės FhaI konservatyvaus Glu-119 funkcijos tyrimai


Inga Januškevičiūtė
   
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų citogenetiniai tyrimai


Ana Jurėnienė
   
Žmogaus Y chromosomos genetinė įvairovė ir mutacijų dažnis Lietuvos populiacijoje


Donatas Naugžemys
   
Genetinės įvairovės tyrimas pelkinėsuolaskėlės (Saxifraga hirculus L.) populiacijose


Olga Raksa
   
Keturlapės vilkauogės (Paris quadrifolia L.) polimorfizmo tyrimai Lietuvos populiacijose


Asta Ščėsnaitė
   
DNR metilinimo pakitimai pirminėse žmogaus plaučių karcinomose


Rūta Urbonaitė
   
Arthrobacter spp. plazmidžių tyrimas


Rita Verbylaitė
   
Plastidžių DNR sekų panaudojimas obelinių (Pomoideae Focke) filogenijos, rūšių identifikacijos ir populiacijų įvairovės tyrimams


Jan Saulius Wolyniec
   
Miežių imunojautrių tw (tweaky spike) ir be (branched ear) mutantų atsparumo patogeniniams grybams tyrimai

2007 metaiJolita Bagdanavičiūtė
   
Naujų Mu transpozonų konstravimas ir jų panaudojimas baltymų struktūros tyrimuose


Evaldas Čiplys
   
Žmogaus virusų paviršiaus glikoproteinų ekspresijos tyrimas mielėse Pichia pastoris


Dalia Dambrauskaitė
   
Lelijų (Lilium sp.) tarprūšinių hibridų identifikavimas


Audrius Daugelavičius
   
Escherichia coli atsakas į rūgštinį stresą: ląstelės apvalkalėlio komponentų vaidmuo


Justina Kavaliauskaitė
   
In vivo transkripcijos interferencijos sistemos konstravimas restrikcijos endonukleazių Eco31I ir Eco31IQ69R/K127I DNR specifiškumo tyrimams


Dalia Martinkėnaitė
   
Mutantų rinkinio konstravimas neesminių Helicobacter pylori J99 genų nustatymui


Asta Maziliauskaitė
   
Genetinės modifikacijos aptikimo principai ir problemos kukurūzuose, Bt10 linijos identifikavimas bei galimo užterštumo Bt10 linija, patikrinimas


Ieva Mažonytė
   
Molekulinio šaperono Hsp90 vaidmuo hipoksijos indukuojamo faktoriaus (HIF-1α) stabilumo reguliavime


Rasa Sabaliauskaitė
   
Chimerinių pelių poliomos viruso paviršiaus VP1 baltymų, eksponuojančių HCV epitopus, konstravimas


Rapolas Spalinskas
   
Augalų atsparumas abiotiniams veiksniams


Živilė Strazdaitė
   
Temperatūrai jautrių RegB endoribonukleazių konstravimas ir jų aktyvumo tyrimas


Milda Šimėnaitė
   
DNR metilinimo funkcijos panaudojimas baltymų tirpumo įvertinimui ir tirpesnių baltymų variantų atrankai

 

2008 metaiElena Gotoveckienė
   
Hibridinės drebulės palikuonių in vitro genetinis įvertinimas RAPD metodu


Tadas Jakočiūnas
   
Schizosaccharomyces pombe cis-veikiantys elementai reikalingi poravimosi tipo kaitai: delecijų analizė


Raimonda Maconytė
   
Mikroorganizmų, žudančių mieles ir augalų fitopatogenus, paieška ir pradinė analizė


Dominyka Račytė
   
DNR mikrosatelitinių žymenų taikymas tiriant Lietuvoje perinčių didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) šeimų genetinę struktūrą bei dryžgalvės kryklės (Anas querquedula) vidurūšinę įvairovę


Adomas Ragauskas
   
Lietuvos upinių ungurių - Anguilla anguilla (L.) vidurūšinės genetinės įvairovės tyrimas naudojant mikrosatelitinius DNR žymenis


Martina Rudgalvytė
   
Metilgyvsidabrio chlorido poveikio tyrimas nematodo Caenorhabditis elegans genų raiškai mikrogardelių metodu


Andrius Serva
   
c-Jun N-terminalinio galo kinazės ir kaspazių signalinių kelių sąveika neuroninių ląstelių mirties procese


Mantas Survila
   
SLP1, Arabidopsis thaliana naujo tipo neigiamas reguliatorius šalčio atsakuose


Robertas Ursache
   
Baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana) mutantų, turinčių šaknies apytakos audinių vystymosi sutrikimų, genolapių sudarymas ir fenotipinė analizė

 

2009 metai

 

Živilė Balčiūnaitė

Streso baltymo iHsp70 vaidmuo didinant triušio raumens kamieninių ląstelių atsparumą

 

Lina Juknaitė

MikroRNR metiltransferazės HEN1 sąveikos su RNR tyrimai

 

Neringa Kalinauskaitė

Naviką slopinančių genų promotoriaus DNR metilinimo tyrimai priešinės liaukos navikuose

 

Vidmantas Karalius

Mielių Saccharomyces cerevisiae preprotoksino geno raiškos galimybių augaluose tyrimas

 

Rasa Kolendaitė

Hibridinių baltymų gamybos, panaudojant Saccharomyces cerevisiae raiškos sistemą, tyrimas

 

Rūta Kudarauskaitė

Mycobacterium tuberculosis genotipavimo ir su atsparumu vaistams susijusių mutacijų tyrimai

 

Daiva Levinaitė Zaher

Infekuotų Streptococcus pneumoniae vaikų serologinių ir imunologinių parametrų tyrimai

 

Justas Morkūnas

Profesinė apšvita ir jos citogenetinio poveikio tyrimai Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų limfocituose

 

Ieva Strodomskytė

Vienagrandžių anti-TNF antikūnų konstravimas ir ekspresija

 

Justina Tverkuvienė

Naviką slopinančių genų promotoriaus DNR metilinimo tyrimai krūties navikuose

 

 

2010 metai

 

Lina Piskarskaitė

Katijoninių polimerų panaudojimas siRNR transfekcijai

 

Artūras Berezniakovas

Kiekybinė DNR metilinimo analizė priešinės liaukos vėžiu sergančių ligonių šlapimo nuosėdų mėginiuose

 

Rita Demidenko

Riedančio rato amplifikacijos taikymas mieloproliferacinių neoplazijų diagnostinio žymens JAK2 V617F nustatymui

 

Jaroslav Denkovskij

ISSR žymenų ir DNR sekoskaitos panaudojimas Lietuvos miežių veislių ir genetinių linijų tyrimams

 

Vaidas Dirsė

Genomo DNR fragmentų kopijų skaičiaus įvairovė ir jos reikšmė pacientams su protiniu atsilikimu

 

Neringa Dūdaitė

UV-A spinduliuotės poveikis modeliniam augalui Crepis capillaris (L.) Wallr.

 

ViktorasFrišmantas

Bakteriofago T4 esminių 44 ir 62 genų delecinių mutantų konstravimas ir jų funkcijos komplementacijos tyrimas

 

Dalia Gritėnaitė

Mielių Pichia pastoris sistemos, skirtos gripo viruso neuraminidazės baltymo raiškai, konstravimas raminidase Protein in Yeast Pichia pastoris

 

RimaKontenytė

B-lėtinės limfocitinės leukemijos prognostinio žymens ZAP-70 raiškos kiekybinės PGR analizės metodo sukūrimas

 

Giedrė Matkevičūtė

Genetinės vyrų nevaisingumo priežastys: Y chromosomos AZFa, AZFb ir AZFc sričių tyrimai

 

Ingrida Pepalytė

X chromosomos reikšmė protiniam atsilikimui: dažniausių patogeninių mutacijų paieška FMR1, SLC6A8, ARX ir PQBP1 genuose

 

Kristina Suriakaitė

Inbrydingo poveikis plataus paplitimo ir endeminių Drosophila rūšių fenotipiniam plastiškumui

 

Raimondas Šiukšta

Epigenezės inhibitorių poveikis homeoziniams miežių mutantams

 

Ingrida Uktverytė

Lūpos ir/ar gomurio nesuaugimus lemiančio SOS1 geno sekos variantų įvairovės tyrimai

 

Agnė Valinčiūtė

Aplinkos taršos genotoksinio ir citotoksinio poveikio tyrimai Baltijos jūros Gdansko ir Rygos įlankos žuvų ląstelėse

 

Milda Žilinskaitė

Žmogaus papilomos virusų L1 baltymų raiška mielėse Saccharomyces cerevisiae, jų gryninimas ir panaudojimas serologiniams tyrimams

 

2011 metai

 

Kamilė Guogytė

Genų RASSF1, RARB ir DAPK1 promotoriaus DNR metilinimo tyrimai priešinės liaukos navikuose 

 

Darius Juškevičius

Geno IGF2BP3 metilinimo tyrimai žmogaus leukemijos ląstelių linijose ir lėtinės limfocitinės leukemijos pacientų periferinio kraujo B limfocituose

 

Gintaras Kasperionis

Aplinkos genotoksiškumo tyrimas Pietinės Baltijos jūros žuvų eritrocituose

 

Gabrielis Kundrotas

Kiaulių parvoviruso kapsidės baltymo sintezė mielėse Saccharomyces cerevisiae ir diagnostikos sistemos kūrimas

 

Rūta Meleckytė

Žmogaus poliomos virusų VP1 baltymų raiška mielėse Saccharomyces cerevisiae, jų gryninimas ir panaudojimas serologiniams tyrimams

 

Aleksandr Osipenko

Mažųjų RNR metiltransferazės HEN1 fermentinės reakcijos mechanizmo tyrimas

 

Giedrė Ruzgaitė

Autosominių ir Y chromosomos STR žymenų analizė Lietuvos populiacijoje teismo genetikos kontekste

 

Urtė Starkevič

Rekombinantinių žmogaus citokinų raiška tabako chloroplastuose

 

Kotryna Vasiliauskaitė

Funkcinės ir molekulinės melanomos ląstelių charakteristikos in vitro ir in vivo modeliuose: mikroaplinkos poveikis navikui

 

Lina Vasiliauskaitė

Vaisinės muselės ir žmogaus piRNR metiltrasferazių fermentinių savybių apibūdinimas

 

Vaida Žilaitytė

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) molekulinės diagnostikos metodų optimizavimas ir ŽPV paplitimo tyrimai

 

 

2012 metai

 

Aleliūnas Andrius

Europinio kukmedžio (Taxus baccata L.) genetinės įvairovės tyrimai  Rytų Europos šalyse

 

Bružauskaitė Ieva

Mielių kamienų, inhibuojančių  Saccharomyces cerevisiae kilerinių toksinų K1, K2 ir K28 veikimą, funkcinė - genetinė analizė

 

Daniūnaitė Kristina

Kiekybinė DNR metilinimo analizė priešinės liaukos vėžiu sergančių ligonių šlapimo nuosėdose

 

Fokin Andrej

Jaunatviniu idiopatiniu artritu sergančių vaikų sinovinio skysčio mezenchiminių kamieninių ląstelių in vitro sekretuojami uždegiminiai veiksniai

 

Kapcevičiūtė Renata

Žmogaus papilomos virusu infekuotų ląstelių tyrimai

 

Kmita Ramūnas

Aliuminio ir kobalto poveikis miežių veislėms ir revertantams

 

Kvederavičiūtė Kotryna

Genetinė ir genominė ląstelės signalo perdavimo komponentų analizė

 

Kvederytė Gileta

Europos standartinį DNR žymenų rinkinį papildančių STR žymenų analizė teismo medicininiuose tyrimuose ir populiaciniai duomenys Lietuvoje

 

Lazutka Justas

Gamaretroviruso XMRV imunofermentinė ir DNR sekų analizė (Immunoenzymatic and DNA Analysis of Gammaretrovirus XMRV)

 

Mankevičiūtė Roma

Escherichia coli bakteriofagų vB_EcoM_FV3 ir vB_EcoM_VpaE1 DNR ligazės genų ir jų koduojamų baltymų tyrimas

 

Pečiulytė Agnė

Struktūrinių genomo pokyčių patogeniškumo vertinimas asmenims su protinės raidos atsilikimu

 

Rančelis Tautvydas

Karpotojo beržo (Betula pendula) ir paprastojo skroblo (Carpinus betulus) chloroplastų DNR psbA-trnH rajono sekų palyginimas

 

Rutkauskaitė Justina

Proteolizei jautrių rekombinantinių baltymų raiškai skirtos Escherichia coli sistemos kūrimas ir tyrimai

 

Stropaitytė Simona

Kurtinių (Tetrao urogallus) Baltarusijos populiacijos vidurūšinės genetinės įvairovės tyrimas naudojant mitochondrinės DNR kontrolinio regiono ir mikrosatelitinės DNR žymenis

 

Stumbrytė Aušra

Žmogaus papilomos viruso 16 tipo integracijos ir genetinių variantų tyrimai moterims su gimdos kaklelio pokyčiais

 

Terminaitė Dovilė

Vėžinių kamieninių ląstelių identifikavimas pagal kamieniškumo žymenis ir ABCG2, Oct-4, c-Myc genų raišką HCT-116, A2780, MiaPaCa-2 ląstelių linijose

Toleikienė Justina

Genetinių žymenų, susijusių su alerginiais susirgimais, tyrimas

Tomaševič Jelena

Uolinių karvelių (Columba livia) genetinės įvairovės tyrimas

Virkšaitė Aida

CD4+ T limfocitų savybių keitimas naudojant rekombinantinį FoxP3 baltymą

Žepnickaitė Viktorija

kPGR sistemos, skirtos didelės rizikos žmogaus papilomos viruso nustatymui, kūrimas, optimizavimas ir įteisinimas

 

2013 metai

 

Edita Bakūnaitė

Karščio šoko įtaka rekombinantinių baltymų raiškai mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėse

 

Lina Butkutė

Augalų ekstraktų citogenetinio poveikio tyrimas žmogaus limfocituose in vitro

 

Gabrielė Juknė (Šikšniūtė)

Žmogaus papilomos viruso infekcijos, geno naviko slopiklio TP53 72 ir onkogeno MDM2 309 kodonų polimorfizmo dažniai įvairių lokalizacijų navikuose

 

Eglė Juodytė

Geno ESR1 promotoriaus DNR metilinimo tyrimai priešinės liaukos ir krūties navikuose

 

Aleksandras Konovalovas

Naujo specifiškumo meganukleazių kūrimas

 

Gintarė Kubiliūtė

Kai kurių retesniųjų vaistinių augalų ekstraktų genotoksiškumo tyrimas kometos metodu

 

Dovilė Matiukaitė

Augalų laikinosios raiškos sistemų panaudojimas farmacinių baltymų sintezei

 

Aušrinė Nestarenkaitė

Unikalaus Klebsiella sp. bakteriofago RaK2 bazinės plokštelės lizocimo tyrimas

 

Indrė Pempytė

Kobalto oksido nanodalelių genotoksiškumo tyrimas svogūno (Allium cepa) ląstelėse

 

Martyna Simutytė

Phusion DNR polimerazės mutagenezė ir pritaikymas naujos kartos sekoskaitai

 

Monika Staniūtė

Medicago sativa, M. falcata ir M. x varia filogenetinių ryšių tyrimas naudojant DNR žymenis

 

Vita Starytė

Sėslių bei migruojančių keršulių Columba palumbus populiacinės genetinės struktūros tyrimai naudojant mikrosatelitinius žymenis

 

Inga Šalčiūtė-Kutienė

Toksinų-antitoksinų sistemų tyrimas Rhodococcus sp. Tmp1 bakterijose

 

Inga Šileikytė

Didžiosios anties (Anas platyrhynchos) vidurūšinės genetinės įvairovės tyrimas naudojant mitochondrinius žymenis

 

Gintarė Valaitienė

RNASEL, LEPR ir CRY1 genų vieno nukleotido polimorfizmų įtakos prostatos vėžio išsivystymui ir biocheminiam ligos atsinaujinimui tyrimas

 

Laura Vaitekūnaitė

Augalinių ekstraktų mutageniškumo tyrimas taikant Salmonella/mikrosomų testą

 

Aušra Vitlipaitė

MSCA-1 kaip ankstyvusis osteogeninės diferenciacijos žymuo vienasluoksnyje augintuose chondrocituose

 

Justina Žukauskaitė

Hooded tipo homeozinių miežių mutantų ir jų hibridų su mutantu tw2 tyrimai