Paieška puslapyje:

Bakalauro

Botanikos krypties

 

Genetikos krypties

  

Botanikos krypties

 

1995 metai

 

Bakutytė Jurgita

Augalų bendrijų įvairovės tyrimai regioniniuose parkuose

 

Kregždys Žilvinas

Medžiaga vandens telkinių ekologijai ir Kurtuvėnų regioninio parko hidrologijai pažinti

 

Meškauskaitė Edita

Medžiaga Kurtuvėnų regionio parko vabzdžiaėdžių augalų cenopopuliacijoms ...

 

1996 metai

 

Lukošius Marius

Kai kurių kraiušlapinių (Pyrolaceae) šeimos atstovų cenotinių populiacijų lyginamoji charakteristika Antalieptės marių salose.

 

Kirkaitė Sigutė

VU Kairėnų botanikos sodo senojo parko ir dvarvietės vietinė flora.

 

Stanikūnaitė Rita

 

1997 metai

 

Čeponytė Danguolė

VU botanikos sode augančių tujų Thuja G. biologinės ir ekologinės savybės

 

Čiuplys Raimondas

Buktos miško Fagetalia eilės bendrijos ir jų antropogeniniai pokyčiai

 

Puidokaitė Ligita

Vilniaus m. bendrosios paskirties želdynų spygliuočių asortimento įvertinimas

 

Raginytė Liuda

VU botanikos sode augančių puskiparisių (Chamaecyparis spach.) genties rūšių biologinės ir ekologinės ir dekoratyvinės savybės

 

Sorokaitės Dianos

Vaistinės kraujalakės (Sanguisorba officinalis L.) biologinės ypatybės ir gleivinių ląstelių lokalizacija.


1998 metai

 

Grinevičienė Eglė

Krokų lankos ežero flora ir augalija

 

Nedveckytė Ramunė

 

Pečiulis Antanas

Krekenavos regioninio parko flora

 

Kazanavičiūtė Vaiva

Paprastosios šertvės (Polypodium vulgare L.) ontogenezė ir cenotinių populiacijų sandara Vilniaus apylinkėse

 

1999 metai

 

Juzėnas Sigitas

Sect. Polygonum rūšys ir jų dalyvavimas Lietuvos ruderalinėse bendrijose

 

Radzevičiūtė Rasa

A.Kuzo bryologinių tyrimų ir jų herbariuminių rinkinių įvertinimas

 

Ramanauskaitė Rita

Hypericum perforatum L. ir H. maculatum Ch. morfologinių požymių bei jų bendrijų charakteristika rytų Lietuvoje

 

Sincevičiūtė Dovilė

Sėklų bankas pušynų bendrijose ir jo panaudojimo galimybės augalijos rekonstrukcijai

 

Sidabrienė Gitana

Balkasodžio botaninio draustinio flora ir retosios rūšys

 

Stončienė Miglė

VU botanikos sodo augalų sistematikos ir geografijos skyriaus medinių medingųjų augalų tyrimai

 

Ryla Mindaugas

Dactylorhiza subsect. Maculatae augalų morfologinė ir taksonominė įvairovė Lietuvoje.

 

Radzevičiūtė Rasa

A. Kuzo briologinių tyrimų ir jo herbarinių rinkinių įvertinimas

 

2000 metai

 

Mickevičiūtė Violeta

Gražutės regioninio parko retieji augalai

 

Prunskaitė Renata

Augmenijos tyrimai Būtingės geomorfologiniame draustinyje ir jo apylinkėse

 

Rutkauskaitė Vida

Smėlyninio šlamučio (Helichrysum arenarium (L.) Moench) fenotipinis įvairavimas bei ekologinė ir floristinė augimviečių charakteristika

 

Škoda Anna

Varnikų botaninio-zoologinio draustinio samanos

 

2001 metai

 

Babijonaitė Erika

Nymphaea L. genties rūšių paplitimas Lietuvoje ir morfometrinių tyrimų pradmenys

 

Butkienė Milda

Ankštinių daržovių virusų identifikaviamas

 

Čaplia Česlava

Vilniaus rajono Marijampolio kaimo apylinkių briofloros tyrimai

 

2002 metai

 

Šimkovičiūtė N.

Labanoro RP, Labanoro g-jos, 69 kv., 33 skl. Botaninės įvairovės ir vaistinių augalų tyrimai

 

2003 metai

 

Ačaitė I.

Magnocaricetalia elatae Pignatti (1953) 1954 bendrijų įvairovė ir dinamika Grandų botaniniame draustinyje

 

Statkevičiūtė G.

Homeotinių miežių mutantų tweaky spike tyrimai

 

Valatkevičius R.

Šventosios kraštovaizdžio draustinio pievų augalijos įvairovė ir kaita

 

Verbylaitė R.

DNR polimorfizmo nustatymas RAPD metodu sumedėjusiuose augaluose

 

2004 metai

 

Birgerytė E.

Rosidae Takht poklasio rūšių  sudėtis, paplitimas ir dažnis Labanoro regioninio parko Labanoro girininkijos 71, 72, 85, 86 kvartaluose

 

Ferencaitė  J.

Luknos slėnio pievų ir Baltosios Vokės durpyno (Trakų ir Vilniaus raj.) melioracijos griovių augalija

 

Kryžiokaitė R.

Magnocaricion Elate W. Koch 1926 sąjungos bendrijos, jų įvairovė, struktūra ir dinamika Žuvinto pelkėje

 

Miežutavičiūtė  M.

Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.) Labanoro regioniniame parke

 

Pumputis R.

Balinio ajero (Acorus calamus L.) cenopopuliacijų charakteristika, eterinio aliejaus kiekio įvairavimas šakniastiebiuose bei lapuose

 

Vadakojytė S.

Daugiametis parvenis (Swertia perennis L.) Laukagalio pelkėje

 

2005 metai

 

Bereišaitė Eglė

Autochtoninių beržo - Betula L. genties rūšių morfologijos tyrimai

 

Laurinavičiūtė Lina

Medžių ir krūmų dekoratyvinių formų generatyvinis dauginimas

 

Martinavičiūtė Diana

Miesto įtaka adventyvinių augalų įvairovei ir paplitimas Neries upės pakrantėje

 

2006 metai

 

Bilyk Irina

Raktažolės pelenėlės (Primula farinosa L.) populiacijų sudėties ir struktūros tyrimai Velėnijos pelkėje.

 

Burlingytė Jūratė

Gluosnio genties (Salix L.) rūšių, augančių Žaliųjų ežerų ir Gulbinų vietovėje ištyrimas ir želdynuose taikytinų vietinių ir svetimžemių gluosnio genties taksonų apžvalga.

 

Ertmanaitė Rasa

Liliopsida (Takth.) klasės taksonominė sudėtis, rūšių paplitimas ir dažnis Jonavos rajono Upninkų girininkijos 123 kvartale

 

Gimbutis Regimantas

Gražutės regioninio parko Šavašos kraštovaizdžio draustinio paparčiai.

 

Grietnickaitė Jolanta

Sibirinio vilkdalgio (Iris sibirica L.) populiacijų tyrimai Lietuvoje.

 

Linkevičiūtė Alma

Hiacintų (Hyacinthus orientalis L.) morfogenezės in vitro priklausomybė nuo ekslanto ir maitinamosios terpės sudėties

 

Malevičiūtė Agnė

Daugiamečio patvenio (Swertia perennis L.) populiacijų sudėties ir struktūros tyrimai Galvydiškės pelkėje

 

Minikovič Žana

Švenčionių 2-vid. mokyklos ir Zigmo Žemaičio gimnazijos želdynų įvertinimas ir pasiūlymai estetinei kokybei gerinti.

 

Paulauskaitė Inga

Sodybų želdynų planavimas

 

Žiemgulytė Toma

Diphasiastrum Holub genties pavyzdžių rinkinio taksonominė revizija Vilniaus universiteto herbariume.

 

2007 metai

 

Butkutė Milda

Kietakūnės šviesos spektrinės sudėties poveikis sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.) lapų augimui imituoto nesvarumo sąlygomis.

 

Denkovskij Jaroslav

Genetinės įvairovės tyrimas VU Botanikos sodo sausmedžių (Lonicera L.) kolekcijoje

 

Dešuk Kristina

Balsio ežero šiurpinio žvakidumblio Lychnotamnus barbatus (Meyen) Leonh. populiacijos morfometrinė charakteristika.

 

Dzekčioriūtė Vita

Vilniaus senamiesčio epilitų brioflora.

 

Eidėjus Vytautas

Birvėtos ir Arnionių žuvininkystės tvenkinių flora ir augalija

 

Gataūlina Roberta

Joniškio miesto gatvių medžių asortimento ir būklės bei įtakos aplinkos kokybei įvertinimas.

 

Gryguč Gražyna

Seinų miesto želdynų sistemos įvertinimas

 

Jasiulytė Vaida

Vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) populiacijų sudėtis, būklė ir apsaugos problemos Lietuvoje.

 

Jatužytė Milda

Vilniaus Vingrių šaltinių aplinkos želdynų rekonstrukcijos projektinis siūlymas

 

Jočytė Toma

Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) mikobiota ir fitosanitarinė būklė miestų želdiniuose

 

Kamašina Violeta

Tarprūšinės kilmės hibridų Thymus x oblongifolius Opiz ir Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb. lapų epidermio anatominės įvairovės įvertinimas ir palyginimas su jų tėvinėmis rūšimis.

 

Literskis Justinas

Vilniaus Universiteto Botanikos sodo melsvauogių sausmedžių (sekcija Isaka Rehd., posekcija Caeruleae Rehd.) kolekcijos morfometrinis aprašymas ir įvertinimas.

 

Pranskevičiūtė Kristina

Lietuviškų O. Skeivienės puikiojo bijūno (Paeonia lactiflora Pall.) veislių ir selekcinių linijų morfologinių-dekoratyvinių savybių įvertinimas.

 

Rasimavičius Mindaugas

Apleisto Beržupio smėlio ir žvyro karjero flora ir induočių augalų rūšių dažnumas.


2008 metai

 

Bartkevič Agata

Retų ir nykstančių augalų mikrovegetatyvinis dauginimas

 

Černiauskaitė Vilma

Aukštumalės aukštapelkės kiminų dangos prieaugio dinamika, esant nevienodam hidrologiniam režimui

 

Jankevičiūtė Ugnė

Prof. J. tšebinskio augalų kolekcija " Flora Lotowian"

 

Katelnikovaitė Kristina

Siauralapio gencijono (Gentiana pneumonanthe L.) tyrimai Čepkelių gamtiniame rezervate ir Dzūkijos nacionaliniame parke

 

Kolesova Irina

Dekoratyvinių erškėčių ir rožių vegetatyvinis dauginimas atlankomis, žaliaisias auginiais ir šaknų atžalomis

 

Salytė Irma

Smiltyninio gvazdiko (Dianthus arenarius L.) populiacijų tyrimai Čepkelių gamtiniame rezervate ir Dzūkijos nacionaliniame parke

 

Stabrauskaitė Eglė

Šakniaatžalinių dekoratyviųjų žolinių augalų dauginimas

 

Zimnickaja Anželika

Lietuvos gegužraibinių šeimos apdulkinimo ir vaisių mezgimo ypatumai

 

2009 metai

 

V. Augėnaitė

Raktažolės pelenėlės (Primula farinosa L.) populiacijų genetinė įvairovė Lietuvoje

 

V. Bartkevičiūtė

Seveikių (Ukmergės r.) pirenomicetai ir lokuloaskomicetai

 

D. Daubaras

Labanoro regioninio parko Girutiškio gamtos rezervato ežerų planktono dumbliai

 

L. Dimitrenko

Liaukuostiebės ožkarožės (Epilobium ciliatum Raf.) ekologijos ypatybės ir cenopopuliacijų struktūra Vilnios slėnio augalų bendrijose

 

L. Eidikonytė

Arbatinių hibridinių, floribundinių, stambiažiedžių rožių grupių dauginimas požieviniu skiepijimu

 

I. Gatulytė

Liepijų ir Šeirių miškų gleivainių (Myxomycetes) rūšių įvairovė ir kai kurios ekologinės ypatybės

 

L. Gedvilaitė

Bridvaišio ir Gilio ežerų flora ir jos ilgalaikiai pokyčiai

 

D. Karanauskaitė

Allium oleraceum, A. scorodoprasum ir A. vineale tarprūšinis bei vidurūšinis įvairavimas lauko kolekcijoje

 

G. Kievišaitė

Paprastojo raudonėlio (Origanum vulgare L.) augalų nacionalinių genetinių išteklių kolekcijos įvertinimas

 

E. Laukaitytė

Prienų rajono Ąžuolų valstybinio botaninio draustinio lichenobiota

 

J. Makavičiūtė

Ežerinės lobelijos (Lobelia dortmanna) populiacijų charakteristika Labanoro regioninio parko ežeruose

 

R. Mikalauskaitė

Galvės ežero bentoso dumbliai

 

J. Petrikaitė

Vaisinių augalų antioksidacinių fermentų tyrimai

 

J. Šeferytė

Primula farinosa L. populiacijų tyrimai ir bendrijų charakteristika Šiaurės Lietuvoje

 

G. Vaičiūnaitė

Plukių (Anemone L.) biologijos ypatumai ir jų populiacijų struktūra Utenos rajono Ąžuolijos miške

 

T. Valiukonytė

Juniperus communis L. fenotipinis įvairavimas priklausomai nuo augavietės sąlygų

 

M. Vasilevska

Oomycetes ir Chytridiomycetes įvairovė, būklė ir sezoninė dinamika kai kuriuose Šalčininkų rajono vandens telkiniuose

 

 

2010 metai

 

R. Barkauskaitė

Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh. oosporų daigumo tyrimas

 

L. Buividavičienė

Lietuviškų O. Griniuvienės ir D. Žigarienės vilkdalgių morfologinių-dekoratyvinių savybių apibūdinimas

 

M. Gimbickaitė

Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum (Schnidel: Fr.) Casp.) paplitimas ir populiacijų būklė Lietuvoje

 

D. Gromyko

Kai kurių induočių augalų rūšių charakteristika Vilniaus universiteto Botanikos sodo spontaninės floros edukaciniam pristatymui

 

A. Karvelytė

Guostaus ir Antaveršio (Veršiuko) ežerų (Prienų raj.) flora ir jų ekologinės būklės pagal makrofitus vertinimas

 

S. Krikštaponytė

Sumedėjusių augalų įvairovė ir bioekologiniai rodikliai privačiuose želdynuose Širvintų miesto Kabaldos vietovėje

 

R. Ladanauskaitė

Dusyno, Lukno, Pakalnio ir Klykio ežerų dinofitų ir fitoplanktono struktūra

 

T. Rančelis

Lietuvos Nostoc commune (Vaucher) Bornet et Flahault populiacijų genetinės įvairovės tyrimai RAPD metodu

 

J. Raudonienė

Jakubo Movšovičiaus (Jakub Mowszowicz) augalų kolekcija VU herbariume

 

R. Rimgailaitė

Dvarčionės slėnio pievos Liliopsida Batsch klasės augalų taksonominė įvairovė

 

R. Tamulionytė

Uosialapio klevo (Acer negundo L.) mikobiota Vilniaus mieste

 

A. Vitlipaitė

Svetimžemių planktono melsvabakterių rūšių vystymosi ypatumai Lietuvos ežeruose

 

 

2011 metai

 

R. Galvanauskaitė

Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi) vandenyje tirpių medžiagų ir Cu2+ jonų toksinis poveikis Pseudokirchneriella subcapitata

 

V. Gineikaitė

Kepurinės ir Notigalės telmologinių draustinių ežerų dumblių flora

 

E. Gudeliūnaitė

Mišraus miško pirenomicetai ir lokuloaskomicetai Norkaičių botaniniame draustinyje (Šilutės raj.)

 

J. Kalinič

Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi) diskomicetų ir kitų grybų įvairovė bei bendrijų struktūra Vilniaus apylinkėse

 

J. Kaminskaitė

Nostoc sp. padermės ir jų gyvenimo ciklai

 

V. Klimavičius

Eterinių aliejų kiekybinės sudėties palyginimas skirtingų metų ir fenologinių fazių Thymus pulegioides L. žaliavoje

 

R. Krivickaitė

Ophioglossum vulgatum L. morfotipų analizė Lietuvos cenopopuliacijose

 

D. Kunigėlytė

Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno augalijos raidos bruožai Šiaulių regione: Lieporių ežero nuosėdų palinologiniai tyrimai

 

V. Kuodytė

Vilniaus Bernardinų kapinių antropogeninio substrato kerpės

 

K. Leigaitė

Aliejų šaltinių paieška ir biotechnologinio pritakymo tyrimas

 

G. Norkutė

Maro pažeistų guobų medieną kolonizuojančių grybų įvairovės tyrimai

 

D. Putnaitė

Thymus pulegioides L. dvilyčių ir vienalyčių moteriškų individų sėklų morfologinių parametrų ir daigumo palyginimas

 

A. Ramonienė

Vilniaus universiteto Botanikos sodo kerpių įvairovė

 

J. Strokun

Vilniaus universiteto Botanikos sodo Pomologijos skyriaus augalų grybinės ligos ir jų sukėlėjai

 

D. Špelverytė

Tenenio, Ašvos, Lokystos ir Aitros upelių bentoso dumbliai

 

S. Vaičiulytė

Chlorella vulgaris ir Botryococcus braunii žaliadumblių terpės sudėties įtaka biomasės kiekiui ir riebalų koncentracijai

 

S. Vitulytė

Briofloros įvairovės lyginamieji tyrimai upelių pakrantėse

 

A. Vitkutė

Paprastojo raudonėlio (Origanum vulgare L.) fenotipinio įvairavimo įvertinimas gamtinėse populiacijose

 

 

2012 metai

 

G. Baršauskaitė

Salduvės piliakalnio flora

 

A. Karitonaitė

Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi) vandenyje tirpių medžiagų poveikis Lemna minor L. bei Cu2+ jonų toksiniam poveikiui

 

V. Kelpšas

Gėlavandenių raudondumblių tyrimai, kai kuriuose šiaurės vakarų, rytų ir šiaurės Lietuvos upeliuose

 

K. Kriščiūnaitė

Šveicarijos miško (Vilniaus raj.) pirenomicetai ir lokuloaskomicetai

 

L. Leonavičiūtė

Saugomų grybų rūšių Hericium coralloides, Lepista personata, Sparassis crispa, Xylaria polymorpha - biologijos ir ekologijos tyrimai Vilniaus mieste

 

I. Lukoševičiūtė

Tulpės (Tulipa L.) genties augalų biologijos ir auginimo ypatumai

 

Ž. Merkys

Chlorella cf. vulgaris ir Botryococcus braunii žaliadumblių lipidai, baltymai ir angliavandeniai

 

Ž. Musteikytė

Kerpių tyrimai Vilniaus m. Senamiesčio seniūnijoje

 

E. Petkevičiūtė

Pušų (Pinus L.) diskomicetai Lietuvoje (sudėtis, struktūra, paplitimas)

 

I. Rudnickaitė

Polypodium vulgare L. Lietuvoje: paplitimas, augavietės ir sporofitų klonų struktūra

 

R. Stonys

Šiaurinio šemenio (Phalacroloma septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev) genetinės įvairovės Lietuvoje tyrimas

 

V. Užubalytė

Pilkapio flora Vilniaus universiteto Botanikos sode

 

V. Valužytė

Smiltyninės druskės (Salsola kali L.) fenotipinis įvairavimas, augaviečių charakteristika ir paplitimas Lietuvos pajūryje

 

P. Venckus

Žalaidumblio Chlorella vulgaris kultivavimas Vilniaus nuotekų valyklos vandenyse ir kaupiamos medžiagos

 

M. Žėbaitė

Lietuvoje saugomų grybų (Fistulina hepatica, Grifola frondosa, Gyromitra sphaerospora), jų substratų ir buveinių tyrimai

 

2013 metai

 

Andrius Arelis

Žaliadumblio Chlorella vulgaris auginimas kiaulių fermos nuotekose ir biomasėje sukauptų kai kurių bioproduktų analizė

 

Ilja Fiodorovas

Auksinų ir jų inhibitorių poveikio homeoziniams miežių žiedo raidos mutantams ir jų hibridams tyrimai

 

Justina Griciūtė

Paprastojo taukiaus (Sarcosoma globosum) būklės stebėsena Lietuvoje ir tolimesni jo biologijos tyrimai

 

Indrė Kanišauskaitė

Svetimžemių Solidago L. genties augalų populiacijų įvairovė'

 

Lina Kartanaitė

Etnobotaninis augalų panaudojimas Dzūkijoje

 

Gintarė Kirklytė

J. Voss vaistinių augalų rinkinys Vilniaus universiteto herbariume WI

 

Akvilė Laukaitytė

Kobalto įtaka Vicia faba chromosomų aberacijų formavimuisi ir morfozių atsiradimui

 

Justina Markevičiūtė

Spirulina platensis biomasės kiekio ir baltymų koncentracijos priklausomybė nuo auginimo sąlygų

 

Vilma Miklošiūtė

Hemerocallis genties augalų tyrimai VU Botanikos sodo Vingio skyriuje

 

Milda Miniūtė

Habilituotos Gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės vaistinių augalų pažintinis takas Vilniaus universiteto Botanikos sodo Vingio skyriuje

 

Elzbieta Giedrė Mlečkaitė

Baltašaknės (Polygonatum Mill.) genties rūšių kariologija, biologija bei paplitimas Lietuvoje

 

Margarita Narodovskaja

Chlorella vulgaris ir Chlamydomonas reinhardtii žaliadumblių biomasės kiekio ir baltymų koncentracijos priklausomybė nuo augimo sąlygų

 

Simona Sofronia

Anabaena sp. TISCHER/UTEX 1444 ir Spirulina platensis melsvabakterių biomasės ir fikocianino kiekio priklausomybė nuo auginimo sąlygų

 

Ainis Pivoras

Minčiagirės botaninio-zoologinio draustinio Minčios pelkės induočių augalai

 

Aurelija Staniūtė

Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) morfogenezė nesubrendusių gemalų kultūroje

 

Lina Šiukštaitė

Genetinė įvairovė fragmentuotoje svetimkraštės rūšies rytinės engros (Bunias orientalis L.) populiacijoje

 

Skirmanta Treinytė

Pietryčių Lietuvos stovinčių vandens telkinių Chrysophyceae klasės dumblių rūšių įvairovė ir ekologija

 

 

Genetikos krypties

 

1995 metai

 

Lina Daunytė

Bakteriofago T4 tarpgeninės srities, esančios prieš asr30.6, tyrimas

 

Audrius Driukas

Bakteriofago T4 26' geno iniciacijos kodono AUU keitimas į AUG ir geno ekspresijos tyrimas

 

Agnė Kulytė

Bakteriofago T4 26 geno produktų tyrimas plazmidinėse sistemose

 

Irina Sorokina

Chromosomų persitvarkymų tyrimi naujagimių su dauginėmis vystymosi ydomis populiacijoje


1996 metai

 

Sonata Jurėnaitė

Ryšys tarp VNTR, RFIP haplotipų ir mutacijų FAH gene. VNTR FAH geno lokuse tyrimas

 

Rasa Šapranauskienė

Žemės ūkio mechanizatorių citogenetiniai tyrimai, taikant chromosomų aberacijų bei seserinių chromatidžių mainų analizės metodus

 

1997 metai

 

Virginija Urbelytė

Žmogaus cistinę fibrozę lemiančio geno mutacijų tyrimas sveikų asmenų ir ligonių populiacijose

 

1998 metai

 

Saulius Čepukas

Superoksiddismutazės biocheminis polimorfizmas miežiuose

 

Dalia Kasperavičiūtė

Žmogaus periferino/rds geno polimorfizmų tyrimai Lietuvos populiacijoje

 

Tomas Kolesinskas

Žymėtųjų vėžių (Pasifastacus leniusculus Dana), aklimatizuotų Lietuvoje populiacijų ekologiniai ir genetiniai tyrimai

 

Beata Michalkevič

Įgimtos hipotirozės ankstyvoji diagnostika Lietuvoje ir galimos molekulinės genetinės priežastys

 

Gedmantė Saltanavičiūtė

Prenatalinė diagnostika vyresnio amžiaus moterų grupėje

 

1999 metai

 

Audrius Azarinskas

T4 giminingų bakteriofagų RB15, RB33 ir RB69 genų 26 ir 26' pirminių struktūrų nustatymas bei palyginimas

 

Elita Jurkėnaitė

Krapų eterinių aliejų genotoksiškumo tyrimai žmogaus periferinio kraujo limfocitų kultūroje

 

Vida Kaziūnaitė

Autotransporto taršos įtaka plento pakelėje gyvenenčių paprastųjų pelėnų (Microtus arvalis Pallas) genetiniam kintamumui

 

Rimantas Slibinskas

Osteogenesis imperfecta sankibos su genetiniais žymenimis analizė

 

Rasa Spiridavičiūtė

γ spinduliais onkologinių ligonių citogenetiniai tyrimai

 

Mindaugas Stoškus

Escherichia coli šaperonų GroEL ir GroES klonavimas bei ekspresija

 

2000 metai

 

Adas Darinskas

Lietuvos populiacijos tyrimas pagal Y chromosomos bialelinius žymenis

 

Mindaugas Juozapaitis

T4-tipo bakteriofagų T2, T6, M1, K3, Ox2, TuIa, TuIb, RB15, RB32, KC69, RB69 ir RB70 genomo srities 31-rIII-30.9 nukleotidų sekos nustatymas ir analizė

 

Daiva Kazlauskaitė

Miežių mutantų tweaky spike ir branched ear žiedyno vystymosi tyrimas

 

Jūratė Pečeliūnaitė

Nemuno upės moliuskų ir dumblo ekstraktų mutageniškumo tyrimai

 

Natalija Prokofjeva

Eterinių aliejų, išskirtų iš Anethum graveolens, Mentha piperita, Pinus sylvestris genotoksiškumo tyrimai žmogaus periferinio kraujo limfocituose

 

Skina Šulcaitė

Miežių superoksiddismutazės izofermentinis polimorfizmas

 

Vilija Repšytė-Talačkienė

Mielių Saccharomyces cerevisiae mutantų, su ssm4 geno delecija ir indukuojama IRE1 geno perprodukcija, gavimas

 

Diana Tarvydienė

Laboratorinių putpelių (Coturnix coturnix japonica) 2 linijų, pasižyminčių aukštu (h) ir žemu (l) laktato kiekiu kraujyje, genetinė charaktaristika

 

2001 metai

 

Aistė Bulavaitė

Poliomos virusų Py ir SV40 pagrindinio kapsidės baltymo VP1 sintezė mielėse

 

Marija Ger

NcK1 adaptorinio baltymo vieta proliferacijos signalo perdavime trombocitų kilmės augimo faktoriaus (PDGF) receptoriumi

 

Ana Jakimenko

Reaktyviuoju ir reumatodiniu artritu sergančių asmenų citogenetiniai tyrimai

 

Domantas Motiejūnas

Escherichia coli asr rūgštinio šoko indukuojamo Asr baltymo lokalizacijos ląstelėje tyrimas

 

Aleksandras Rybakovas

Citogenetinių pažaidų tyrimai Neries upės moliuskų audiniuose

 

Rūta Sipavičiūtė

Medikų, dirbančių padidintos jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje, citogenetiniai tyrimai

 

Aušra Stonytė

Alu kartotinių sekų paplitimas Lietuvos populiacijoje

 

Eglė Suchockienė

Vynmedžių (Vitis L.) veislių ir klonų morfologijos ir vegetatyvinio dauginimo skirtumai

 

Lina Šimkutė

Seserinių chromatidžių mainų tyrimai alergija sergančių asmenų limfocituose

 

Laima Šutaitė

Vilniaus universiteto Botanikos sodo japoninio svarainio (Chaenomeles japonica Lindl.) vietinės populiacijos įvertinimas ir atranka genofondo kolekcijai

 

Julija Umbrasaitė

Alergenų koncentrato vaistų formos genotoksiškumo tyrimai

 

Ieva Zigmantaitė

Arthrobacter spp. plazmidžių tyrimas

 

Laura Žalnieriūtė

Bakteriofago T4 ADP-riboziltransferazės geno modB atsitiktinė mutagenezė


2002 metai

 

Kęstutis Andriulaitis

Rekombinantinių baltymų Rap 1B ir Rap 2B renatūracijos tyrimas

 

Julija Armalytė

Ultravioleto C indukuotų pažaidų reparacijos tyrimai kometos metodu aukštesniuosiuose augaluose

 

Brigita Čapukoitienė

Žmogaus hepatocitų baltymų, sąveikaujančių su hepatito B viruso core baltymų tyrimas, panaudojant mielių dviejų hibridų sistemą

 

Danguolė Čižienė

Rekombinantinių ciklinų B1 ir B2 renatūracija X. laevis ovocitų ekstraktuose

 

Jūratė Gintalaitė

Polimorfinių žymenų panaudojimas tiriant sergančiųjų Diušeno ir Bekerio raumenų distrofijomis šeimas

 

Neringa Laurikietytė

Kamieno, skirto restrikcijos-modifikacijos sistemų klonavimui, konstravimas

 

Asta Maziliauskaitė

Žaliai fluorescuojančio baltymo geno suliejimas, jo savybių tyrimas bei panaudojimo galimybės

 

Paulius Sakalauskas

Genomo nestabilumo tyrimai gimdos kaklelio karcinomose

 

Eglė Stanaitytė

Pusiau laidžiuose membraniniuose prietaisuose sukauptų hidrofobinių oro teršalų genotoksiškumo įvertinimas

 

Asta Stapulionytė

Genetinio kintamumo tyrimai keturlapės vilkauogės (Paris quadrifolia L.) populiacijose

 

Jurgita Šerkšnaitė

Taikinio atpažinimo domenų identifikavimas naujo tipo AloI ir PpiI R-M sistemų baltymuose

2003 metai

 

Aleksandr Barinov

Onkogeninių žmogaus papilomos virusų tipavimas ir ŽPV 16 tipo EG geno polimorfizmas gimdos kaklelio kancerogenezėje

 

Kristina Bonikataitė

Eukariotinių ląstelių DNR fragmentų, kuriuos dengia tvirtai prijungti baltymai, nukleotidinių sekų analizė

 

Ignas Bunikis

Aplinkos įtaka Laimo ligos sukėlėjo Borrelia baltymų ekspresijai

 

Haroldas Cediakovas

Šlapimo pūslės navikų infekuotumo žmogaus papilomos virusu tyrimai ir ląstelės ciklą bei apoptozę reguliuojančių žymenų ekspresija tirtuose navikuose

 

Jovilė Raudoniūtė

Vyrų nevaisingumo priežasčių tyrimai: Y chromosomos mikrodelecijų ir kariotipo nustatymas

 

Jūratė Šlyžiūtė

DNR metiltransferazės HhaI konservatyvaus Asn-304 mutantų gavimas ir charakterizavimas

 

Julija Šmigelskaitė

Erk ir akt signalinių molekulių vaidmens apoptozės indukcijoje plaučių linijų ląstelėse tyrimai

 

Kristina Vagonytė

BIM 1 geno įtaka heterologinių baltymų sekrecijai mielėse

2004 metai

 

Estida Aleknavičienė

T4 bakteriofago endoribonukleazės RegB mutanto konstravimas ir aktyvumo tyrimas

 

Simona Bružytė

Formiato dehidrogenazės iš Arthrobacter globiformis geno klonavimas ir analizė

 

Virginija Čepulytė

R-M sistemų sukeliamo posegregacinio ląstelių žudymo efekto nauji taikymai

 

Miglė Gudeliauskaitė

DNR metiltransferazė HhaI: afininis gryninimas ir konservatyvaus Glu-119 mutagenezė

 

Inga Januškevičiūtė

Padidintos baltymo DAXX ekspresijos vaidmuo ląstelėje

 

Zita Liutkevičiūtė

DNR metiltransferazės HhaI Ser87 mutantų konstravimas ir pradinis charakterizavimas

 

Justas Morkūnas

Transkripcijos interferencijos atrankos sistemos pritaikymas BfiI restrikcijos endonukleazės specifiškumo tyrimuose

 

Monika Petkevičiūtė

Žaliavinės naftos mutageninio poveikio analizė moliuskų audiniuose

 

Kristina Riaukaitė

Vilniaus miesto oro taršos genotoksiškumo tyrimai mikrobranduolių testu

 

Svetlana Sadovnikova

UVC indukuotų pažaidų reparacijos analizė kometos metodu Carassius auratus gibelio eritrocituose

 

Asta Ščėsnaitė

Skirtingu greičiu proliferuojančių navikų jautrumo terapijai tyrimas

 

Rūta Urbonaitė

Natrio selenito genotoksiškumo tyrimai

 

Jan Saulius Wolyniec

Neries upės genotoksikologiniai tyrimai, panaudojant žuvų eritrocitų mikrobranduolių metodą

2005 metai

 

Laima Ambrozaitytė

TGFA ir BCL3 genetinių žymenų asociacijos su paveldimu polinkiu lūpos ir gomurio nesuaugimui analizė Lietuvos populiacijoje

 

Jolita Bagdanavičiūtė

SaiI RM sistemos klonavimas iš Staphylococcus auricularis Žia14-321

 

Povilas Byla

DNR metiltransferazės HhaI katalitiniai mutantai struktūriniams tyrimams BMR spektroskopijos metodu

 

Anastasija Chomič

DNR metiltransferazės  I arginino 240 vaidmuo GCGC taikinio atpažinime

 

Evaldas Čiplys

Kiaulytės viruso hemaglutinin-neuraminidazės baltymo delecinių mutantų ekspresija mielėse Saccharomyces cerevisiae

 

Agnė Čivilytė

Kamieninių ląstelių suliejimas ir elgsenos stebėjimas in vitro ir in vivo

 

Audrius Daugelavičius

Escherichia coli ląstelių adaptacijos rūgštiniam stresui genetika: membranų savybių pokyčiai

 

Sigita Dobilaitė

Japoniškųjų putpelių (Coturnix japonica) linijų genetinės įvairovės tyrimas naudojant bioceminius ir DNR žymenis

 

Justina Kavaliauskaitė

Žmogaus p14.5 geno promotorinės dalies epigenetiniai tyrimai normaliose ir vėžinėse ląstelėse

 

Algis Mačiulis

Starkių (Stizostedion lucioperca) ir paprastųjų ešerių (Perca fluviatilis) Kuršių marių populiacijų genetinės įvairovės įvertinimas, naudojant mikrosatelitinius pradmenis

 

Dalia Martinkėnaitė

Paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum L.) ekstraktų genotoksiškumo tyrimai.

 

Ieva Mažonytė

Paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) populiacijų genetinės struktūros tyrimas RAPD metodu

 

Edita Pimkina

Matrikso metaloproteinazės 9 polimorfizmo analizė sergančiųjų onkourologinėmis ligomis kraujyje

 

Petras Prakas

Lietuvoje perinčių upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) populiacijos genetinės struktūros nustatymas naudojant taksonomiškai artimoms paukščių rūšims specifinius mikrosatelitinius pradmenis

 

Rasa Sabaliauskaitė

Hepatito B viruso paviršiaus chimerinių baltymų sintezė Saccharomyces cerevisiae

 

Rapolas Spalinskas

Atsparumo šalčiui ir antioksidantinių mechanizmų tyrimai bulvių Solanum commersonii Dun. ir S. tuberosum L. hibriduose

 

Živilė Strazdaitė

T4 giminingų bakteriofagų VR5, VR7 ir VR20 genomo srities tarp genų 30.2 ir 31 struktūrinės organizacijos tyrimas

 

Indrė Sutkutė

Mielių Sacharomyces cerevisiae kamienų, su genų flo5, flo8, flo10, flo11 delecijomis, konstravimas

 

Milda Šimėnaitė

Hantaviruso Dobrava paviršiaus baltymų ekspresija Saccharomyces cerevisiae mielėse ir mutantinių kamienų su suardytais ubikvitiną konjuguojančių fermentų genais konstravimas

 

Ieva Šlajutė

Naujos mikroorganizmų esminių genų identifikacijos metodikos įvertinimas bei optimizavimas.

 

Klaidas Varna

Didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos) sėslių ir migruojančių populiacijų genetinės įvairovės palyginimas naudojant mikrosatelitinius pradmenis

 

2006 metai

 

Živilė Čiuladaitė

Chromosomų translokacijų įvairovė Lietuvoje ir jų reikšmė žmogaus patologijai

 

Elena Dabrišiūtė

Lietuvos gyventojų, sergančių cistine fibroze, CFTR geno mutacijų įvairovė

 

Tadas Jakočiūnas

Jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje dirbančių medicinos darbuotojų citogenetiniai tyrimai

 

Rasa Jucevičiūtė

Pupų (Vicia faba L.) kobalto indukuotų chlorofilinių morfozių DNR polimorfizmo tyrimai

 

Kristina Kurgonaitė

DNR metilinimo pakitimai pirminėse šlapimo pūslės karcinomose

 

Giedrė Milinkevičiūtė

Kvercetino genotoksiškumo tyrimai žiurkių kaulų čiulpų ląstelėse in vivo

 

Aleksandra Pivoriūnaitė

Baltymų ciklino D3 ir p27Kip1 svarba leukeminių ląstelių proliferacijoje ir jų priklausomybė nuo PKC signalinio kelio

 

Dominyka Račytė

Laukinių žąsų rūšių ir naminių žąsų veislių genetinės įvairovės tyrimas naudojant mikrosatelitinius DNR žymenis

 

Adomas Ragauskas

Lietuvos upinių ungurių - Anguilla anguilla (L.) vidurūšinės genetinės įvairovės tyrimas naudojant mikrosatelitinius DNR žymenis

 

Martina Rudgalvytė

Fluorescuojančių zondų gamyba ir taikymas genetinio nestabilumo tyrimams

 

Andrius Serva

Mononegavirales eilės virusų nukleokapsidės baltymo sintezė mielėse ir rekombinantinių baltymų savybių tyrimai

 

Giedrė Simonaitytė

Tymų viruso hemagliutinino baltymo koekspresija su žmogaus ląstelių sekrecinio kelio baltymais mielėse Saccharomyces cerevisiae

 

Mantas Survila

Lysobacter gummosus RM sistemos klonavimas ir LguI producento konstravimas

 

Robertas Ursache

Augalų test-sistemos parinkimas Lietuvos karinių poligonų dirvos užterštumui tirti

 

2007 metai

 

Živilė Balčiūnaitė

Vaistinės dirvuolės, menturinio šalavijo ir storalapės bergenijos genotoksiškumo tyrimai in vivo ir in vitro

 

Artūras Berezniakovas

PON1 ir IL-6 genų genetinių žymenų asociacijos su paveldimu polinkiu aterosklerozei analizė Lietuvos populiacijoje

 

Agnė Beržytė

Vitamino E antimutageninio veikimo tyrimai pelių kaulų čiulpų ląstelėse in vivo

 

Justina Dimonatė

Epigenetinių pakitimų tyrimai hemangioblastomose, feochromocitomose ir gliomose

 

Rita Grybauskaitė

Tirozino kinazės Syk antiapoptozinio vaidmens leukeminėse ląstelėse tyrimas

 

Lina Juknaitė

Chimerinių poliomos VP1 baltymų su įterptomis paramixovirusų nukleokapsidės baltymo C-galinės dalies sritimis konstravimas ir šių baltymų raiškos tyrimai mielėse Saccharomyces cerevisiae

 

Neringa Kalinauskaitė

Naviką slopinančio geno ZAC pažaidų tyrimai pirminiuose žmogaus navikuose ir ląstelių linijose

 

Vidmantas Karalius

Mielių Saccharomyces cerevisiae preprotoksino geno raiškos galimybių augaluose tyrimas

 

Rasa Kolendaitė

Žmogaus hepatito B šerdies antigeno sąveikos su žmogaus GIPC baltymu tyrimas

 

Rūta Kudarauskaitė

Mycobacterium tuberculosis genotipavimo ir mutacijų, nulemiančių atsparumą streptomicinui ir ofloksacinui, tyrimai

 

Valeryia Mikalayeva

Miežių tweaky spike, laxatum ir Hooded mutantų ir jų dihibridų bei trihibridų žiedų ir varpų struktūros tyrimai

 

Andrejus Naumovas

Šlapimo pūslės vėžio potencialių baltymų-žymenų paieška

 

Povilas Norvila

Baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana L. (Heynh.)) šalčio indukuojamų genų COR charakterizavimas, jų homologų identifikavimas ir palyginimas

 

Povilas Pauža

Apolipoproteino E ir kepenų lipazės genų ir jų alelinių variantų sąsaja su ateroskleroze Lietuvos populiacijoje

 

Inga Pempytė

Eksperimentinių bei komercinių japoniškųjų putpelių genetinės įvairovės įvertinimas naudojant DNR žymenis

 

Danutė Ramanauskaitė

TsoI R-M sistemos iš Thermus scotoductus genetinės organizacijos tyrimas

 

Ieva Strodomskytė

Žiurkėno poliomos viruso VP1 baltymo mutantų panaudojimas anti-VP1 monokloninių antikūnų atpažįstamų epitopų nustatymui

 

Jovita Kontrimaitė

16 tipo žmogaus papilomos viruso prototipo ir variantų vaidmuo gimdos kaklelio vėžio genezėje

 

2008 metai

 

Rasa Andrėkutė

Epigenetiniai šlapimo pūslės vėžio žymenys ir atsako į gydymą IL-2 numatymas

 

Donatas Andziulevičius

Epigenetinių mechanizmų pupų Vicia faba L. augalų chlorofilinėse morfozėse tyrimai

 

Gina Beinoravičiūtė

Escherichia coli toksino-antitoksino sistemos dinJ-yafQ savybių tyrimai in vitro

 

Rita Demidenko

MbiI restrikcijos endonukleazės katalizės centro paieška

 

Vaidas Dirsė

Subtelomerinių chromosomų persitvarkymų analizė tiriant idiopatinį protinį atsilikimą

 

Neringa Dūdaitė

UV-A spinduliuotės poveikis modeliniam augalui Crepis capillaris (L.) Wallr.

 

Dalia Gritėnaitė

Mielių sistemos, skirtos chimerinių į virusų nukleokapsidę panašių dalelių gamybai, konstravimas

 

Aurimas Gumbrys

Lietuvoje išskirtų T4 tipo bakteriofagų RegB endoribonukleazių tyrimas

 

Julija Mackevič

Chromosomų aberacijų analizė Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų limfocituose

 

Giedrė Matkevičiūtė

Žmogaus papilomos viruso, jo tipų ir p53 geno 72 kodono polimorfizmo reikšmė formuojantis ikivėžiniams gimdos kaklelio pokyčiams

 

Jūratė Mažeikytė

C6 ląstelių molekulinio atsako į radioterapijos ir HpD derinį tyrimai in vitro

 

Ingrida Pepalytė

BRCA1 geno mutacijų ir polimorfizmų įtaka paveldimo krūties ir/ar kiaušidžių vėžio reiškimuisi

 

Vilma Pilipuitytė

Kuršių marių ir rytinės Baltijos jūros priekrantės starkių (Stizostedion lucioperca) genetinės struktūros analizė naudojant mikrosatelitinius ir mtDNR žymenis

 

Lina Piskarskaitė

Metiltransferazių atranka in vitro panaudojant emulsijas

 

Indrė Razulevičiūtė

DNR polimorfizmo tyrimas VU miežių revertantų kolekcijoje RAPD, ISSR ir IRAP metodais

 

Kristina Suriakaitė

Neutrofilų aktyvacijos produktų ir serino antiproteinazės alfa1-antitripsino poveikis suaugusio žmogaus mezenchiminėms kamieninėms ląstelėms

 

Raimondas Šiukšta

Epigenezės inhibitorių ir sisteminio atsparumo induktorių poveikis homeoziniams miežių mutantams

 

Ingrida Uktverytė

Lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimas: MSX1 geno tiesioginės sekos ir vieno nukleotido polimorfizmų asociacijos analizių rezultatai

 

Deimantė Ūsaitė

Epigenetiniai galvos-kaklo vėžio žymenys ir jų sąveika su ligą sukeliančiais veiksniais

 

Agnė Valinčiūtė

Kiaulytės viruso nukleokapsidės baltymo fragmentų sintezė ir monokloninių antikūnų epitopų paieška

 

Milda Žilinskaitė

Mielių Saccharomyces cerevisiae kamieno su Hsp26 geno delecija konstravimas

 


2009 m.

 

Irina Achrem

IFN-gama ekspresija CD8+CD57+ T limfocitų populiacijoje imunogeninėmis vėžio formomis sergančių pacientų periferiniame kraujyje

 

 

Gediminas Baltulionis

Giminystės ryšių nustatymas teismo medicinoje

 

 

Urtė Bončkutė

Respublikinio alergologijos centro sukauptų duomenų apie alergines ligas analizė

 

 

Raimonda Bunikytė

PI3/Akt signalinio kelio tyrimas pelės nepilnos diferenciacijos raumeninės kilmės ląstelėse

 

 

Jūratė Dagilytė

Žmonių populiaciniai tyrimai, taikant mikrobranduolių dvibranduoliuose limfocituose metodą

 

 

Andrej Gorbatenko

Hemiceliuliozę skaidančių mikroorganizmų paieška ir tyrimas

 

 

Kamilė Guogytė

Žmogaus papilomos viruso, atskirų jo tipų, p53 geno 72 kodono polimorfizmo ir kitų rizikos veiksnių reikšmė galvos-kaklo navikų kancerogenezėje

 

 

Gabrielė Indrišiūnaitė

Genų ESR1, hTERT ir 14-3-3 σ promotoriaus metilinimo tyrimai krūties ir priešinės liaukos navikuose

 

 

Arūnė Jazdauskaitė

DNR metiltransferazių slopiklių įtaka žmogaus leukeminių ląstelių diferenciacijai

 

 

Darius Juškevičius

Histonų deacetilazių funkcinės reikšmės įvertinimas žmogaus leukeminių ląstelių diferenciacijai

 

 

Monika Kaminskaitė

Žąsinių paukščių (Anseriformes) būrio vidurūšinis ir tarprūšinis genetinės įvairovės tyrimas, nauojant mitochondrinius žymenis

 

 

Gabrielis Kundrotas

Raudonukės viruso ir Dobrava hantaviruso baltymų sintezė S. cerevisiae mielėse

 

 

Bronislava Leonaitė

Aplinkos genotoksiškumo tyrimai Šiaurės jūros naftos industrijos zonose

 

 

Renata Lukšienė

Trumpų interferuojančių dvigrandės RNR vektorių konstravimas ir naudojimas baltymo ekspresijos pokyčio įtakos tyrimams

 

 

Asta Makaravičiūtė

Skaldytų antikūnų panaudojimas imunoanalizėje

 

 

Rūta Meleckytė

Lietuvoje perinčių jūrinių erelių - Haliaeetus albicilla populiacijos genetinės struktūros tyrimas naudojant mitochondrines DNR ir mikrosatelitinius žymenis

 

 

Aleksandr Osipenko

MikroRNR žymejimas panaudojant HEN1 metiltransferazę

 

 

Julija Pauliukevičiūtė

Gliukozės dehidrogenazės geno mutagenezė ir mutantų analizė

 

 

Giedrė Ruzgaitė

Y chromosomos mikrosatelitinių žymenų panaudojimas, tiriant Lietuvos populiacijos genetinę įvairovę

 

 

Lina Vasiliauskaitė

Plazminės membranos potencialas ir Ras baltymų funkcionavimas ląstelėje

 

 

Agnė Vilkoicaitė

Lietuvos ligoninėse išskirtų meticilinui atsparių Staphylococcus aureus nustatymas molekulinės biologijos metodais"

 

 

Giedrė Vištartaitė

Chromatino remodeliavimo agentų įtakos tyrimas leukeminių ląstelių diferenciaciją lemiančių genų aktyvavimui

 

 

Vaida Žilaitytė

Pasiutligės viruso nukleokapsidės baltymo antigeninių savybių tyrimas, naudojant monokloninius antikūnus

 


2010 m.

 

Inga Černauskaitė

Ląstelių jautrumo jonizuojančiai spinduliuotei pokyčių analizė

 

 

Kristina Daniūnaitė

Reguliacinių genų promotoriaus DNR metilinimo tyrimai krūties navikuose ir navikų pakraščių audiniuose

 

 

Artūras Kačiulis

Nauji metilintą DNR atpažįstantys bakterijų baltymai

 

 

Roma Mankevičiūtė

Naujai išskirtų Escherichia coli bakteriofagų ir jų DNR ligazės genų tyrimas

 

 

Agnė Pečiulytė

Rizikos susirgti prostatos vėžiu įvertinimas, remiantis genominiais tyrimais

 

 

Kristina Petronytė

Europoje gyvenančių keršulių (Columba palumbus) migracinių kelių tyrimai naudojant mtDNR žymenis

 

 

Justina Rutkauskaitė

Rekombinantinių baltymų sintezės sukelto fiziologinio streso įtaka proteazių įvairovei E. coli K12 ir B kamienų ląstelėse

 

 

Andželika Solunko

Ląstelės ciklo genų promotoriaus DNR metilinimo tyrimai žmogaus mezenchiminėse ląstelėse

 

 

Simona Stropaitytė

Lietuvoje perinčių upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) populiacijos vidurūšinės įvairovės tyrimas naudojant mitochondrinės DNR žymenis

 

 

Aušra Stumbrytė

Žmogaus papilomos viruso integracijos tyrimai moterims su ikivėžiniais gimdos kaklelio pokyčiais

 

 

Kęstutis Švabauskas

Lietuvos karinių poligonų ir Vilniaus miesto dirvožemių ilgalaikio poveikio tyrimas panaudojant tradeskantės kloną 4430

 

 

Simona Vasytė

Streptococcus thermophilus CRISPR3 sistemos funkcinė analizė

 

 

Aida Virkšaitė

Polikloninių antikūnų prieš pelės, triušio ir žmogaus imunoglobulinus generavimas pritaikant VPD technologiją Gallus domesticus

 

 

Viktorija Žepnickaitė

Katijoninio detergento pritaikymas virusinių nukleorūgščių gryninimui iš kraujo plazmos