Paieška puslapyje:

Vadovėliai

Rančelis V., 1986: Bendroji genetika. – Vilnius.

Rančelis V., 1988: Eukariotų genetika. – Vilnius.

Naujalis J., 1992: Augalų populiacinė ekologija. - Vilnius.

LazutkaJ., 1998: Molekulinė citogenetika. - Vilnius.

Žvingila D., 1999: Organizmų homologinė rekombinacija. - Vilnius.

Lazutka J., 2000: Genetinė toksikologija. – Vilnius.

Rančelis V., 2000: Genetika. – Vilnius.

Paulauskas A., Slapšytė G., Morkūnas V., 2003: Bendrosios genetikos tyrimų metodai ir pratybos. – Vilnius.

Mildažienė V., Jarmalaitė S., Daugelavičius R., 2004: Ląstelės biologija. – Vilnius.

Galvydis J., Navys E. V., Šiaulienė I., 2007: Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms. – Šiauliai.

Kostkeviciene J., 2007: Algologijos ivadas; (elektronine versija, ISBN 978-9955-33-136-0) - Vilnius, 106 psl.

Tupčiauskaitė J., 2007: “Botanikos mokomoji lauko praktika”; (elektronine versija, ISBN 978-9955-33-135-3) - Vilnius, 106 psl.

Žvingila D., 2008: Rekombinogenezė – Kaunas.

Slapšytė G.,Lazutka J., 2008: Eukariotų chromosomų struktūra. – Kaunas.

 

Lazutka J., 2008: Elgsenos genetika. – Kaunas.

 

Jarmalaitė S., 2008: Ląstelės ciklo genetika. – Kaunas.

Rančelis V., 2008: Augalų genetika

Naujalis J. R.,  Meškauskaitė E.,  Juzėnas S.,  Meldžiukienė A.,  Botanikos praktikos darbai: archegoniniai ir žiediniai augalai: vadovėlis aukštųjų mokyklų biomedicinos mokslų studijų programų studentams. –  Vilnius :  Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 315 p. ISBN 9789955334781.

Kostkevičienė J., 2009: Algologija. – Vilnius :  Vilniaus universiteto leidykla.

.