Paieška puslapyje:

Mokslo tiriamasis darbas (atsiskaitymai)

 

IV semestras

Magistro baigiamasis darbas

Atlikimo laikas: I-IV semestrai.

Atsiskaitymo data: pavasario egzaminų sesija po IV semestro.

Atsiskaitymo forma: gynimas.

Pristatymo trukmė: 13-15 min.

Reikalavimai studentui: žr. Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarką (patvirtinta VU senato komisijos 2005 06 02 posėdyje).

http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/SP/SRD/Baigiamuju_darbu_rengimo__gynimo_ir_saugojimo_tvarka.pdf