Paieška puslapyje:

Istorija

1781 m. prancūzų mokslininkas prof. J. E. Gilibert (1741-1814) surinko Lietuvos floros herbaro

kolekciją, sudariusią pradžią Vilniaus herbariumui. 1823 m. Vilniaus universitete, įsteigus

Botanikos kabinetą, herbariumui suteiktas indeksas „WI“. 1832 m.Vilniaus universitetas buvo

uždarytas ir herbariumo kolekcijos išsklaidytos. Žinoma, kad J.E.Giliberto Lietuvos floros

kolecija pateko į šv. Vladimiro universitetą Kijeve. Galutinai herbariumas buvo uždarytas1842

m. Nuo 1920 m. iki 1939 m. Vilniuje Stepono Batoro universitete vėl pradėjo veikti

herbariumas. 1922 m. Kaune prof. Konstantinas Regelis įkūrė Vytauto Didžiojo universiteto

herbariumą, iš kurio 1940 m. apie 10 000 herbariuminių lapų perkelta į atkurtą Vilniaus

universiteto herbariumą.