Jolanta Kostkevičienė

Jolanta Kostkevičienė

Biomedicinos mokslų daktarė, docentė

 


Telefonas:

8 5 2398254

Elektroninis paštas:

jolanta.kostkeviciene@gf.vu.lt

 

Trumpas CV:

 1980 – 1985 – studijos Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakultete (biologija).

1985 – 1993 – darbas Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Vandenų tyrimo laboratorijoje.

Nuo 1993 m. VU GMF Botanikos ir genetikos katedros darbuotoja.

2001 – apginta biomedicinos mokslų daktaro disertacija Vilniaus universitete.

2003 – suteiktas docentės vardas.

 

Pedagoginė veikla:

 

dėstomi kursai:

Algologijos pagrindai, Algologijos ir mikologijos pagrindai, Hidrobotanika, Dumblių ekologija, Algae Taxonomy and Ecology, Algologijos tyrimų metodai.

 

Vadovavimas mokomosioms lauko praktikoms: Dumblių ir grybų mokomoji lauko praktika, Bendrosios botanikos mokomoji praktika.

 

Botanikos magistrantūros studijų programos komiteto narė.

 

Studijoms skirti leidiniai:

J. Kostkevičienė, 2007: Algologijos pagrindai (elektroninis išteklius). – Vilnius, VU, ISBN 978-9955-33-136-0.

J. Kostkevičienė, 2009: Algologija. – Vilnius, VU, ISBN 978-9955-33-491-0.

 

Visuomeninė veikla:

Lietuvos algologų draugijos valdybos pirmininkė (nuo 1998 m.); tarptautinės Limnologų asociacijos narė (nuo 1993 m.); Lietuvos Hidrobiologų draugijos narė (nuo 1995 m.), tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros ekspertė; Respublikinės moksleivių biologijos olimpiados vertinimo komisijos narė.

Mokslinių interesų sritys: dumblių sistematika, ekologija ir biotechnologinis pritaikymas.

 

Mokslinės publikacijos:

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į ISI Web of Science DB:

Kostkeviciene J., Briskaite R., Bakunaite J., Jakimaviciute I., 2003: Desmids (Chlorophyta, Desmidiales) from Lithuania. - Biologia/Bratislava, 58/4: 681-691.

 

Briskaite R., Kostkeviciene J., Naujalis J. R., 2008: Desmids (Chlorophyta, Zygnematophyceae) from Girutiskis mire complex reserve (East Lithuania). - Biologia/Bratislava, 63/6: 903-910.

 

Dementjev Andrej, Kostkevičienė Jolanta: 2013: Applying the method of Coherent Anti-stokes Raman microscopy for imaging of carotenoids in microalgae and cyanobacteria. - J. Raman Spectrosc.(wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/jrs.4321. 


Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į ISI Master List DB:

Kostkeviciene J., Sinkeviciene Z., 2008: A preliminary checklist of Lithuanian macroalgae. - Botanica Lithuanica, 14(1): 11-27.

Kostkevičienė J., Vitonytė I., 2008: New data on red algae species Audouinella hermanii and Chroodactylon ornatum in Lithuania. - Botanica Lithuanica: 14(3): 171-175.

Kostkevičienė J., Špakaitė I., 2009: Diversity and distribution of the genus Nostoc in Lithuania. - Botanica Lithuanica: 15(1): 31–40.

Kostkevičienė J., 2009: Contribution to the Lithuanian freshwater red algae. - Botanica Lithuanica: 15(2): 93–104.

 

Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose:

Kostkevičienė J., 1995: Phytoplankton and environmental factors in rivers Žeimena and Nevėžis. – Biologija, 3-4: 89–91.

Kostkevičienė J., 1995: Studies of the phytoplankton in the stream of the river Merkys basin. – Botanica Lithuanica, 1: 35–47.

Kostkevičienė J., 1997: Studies of the phytoplankton in the river Šešupė basin. – Botanica Lithuanica, 3(1): 53–69.

Kostkevičienė J., 1998: Phytoplankton composition and seasonal dynamics in the river Šešupė (South-West Lithuania) – Botanica Lithuanica, 4(1): 55–64.

Bakūnaitė J., Kostkevičienė J., 1998: Studies of the algae in the Skroblus river basin (South East of Lithuania). – Botanica Lithuanica, 4(4): 389–402.

Jakimavičiūtė I., Kostkevičienė J., 1998: Studies of the phytoplankton in the lakes of Netiesa range . – Botanica Lithuanica, 4(2): 169–186.

Kostkevičienė J., Bakūnaitė J., Naujalis J.R., 2001: Analysis of phytoplankton structure in Lithuanian rivers. – Biologija, 2: 84-87.

Bakūnaitė J., Kostkevičienė J., 2001: Phytoplankton dynamics in the Skroblus River longitudinal section (South East Lithuania). – Biologija, 2: 66-69.

Kostkevičienė J., Laučiūtė R., 2005: The freshwater red algae species of Batrachospermum sect. Batrachospermum (Batrachospermales, Rhodophyta) new to Lithuania. – Botanica Lithuanica, 11(3): 151–159.

Jakimavičiūtė I., Kostkevičienė J., Briškaitė R., 2006: New for Lithuania species of genera Pleurotaenium, Xanthidium, Staurodesmus, and Desmidium (Desmidiales, Chlorophyta) from Dubičiai bog lakes. – Botanica Lithuanica, 12(1): 31–37.

Vitonytė I., Kostkevičienė J.: 2009: Bentoso dumblių bendrijos skirtingos vandens kokybės Lietuvos upėse. Mokslas - Lietuvos ateitis 1(4): 86-91.

Špakaitė I, Kostkevičienė J., 2009: Nostoc genties melsvabakterių įvairovė ir jos apsauga Lietuvoje.- Mokslas - Lietuvos ateitis 1(4): 21-25.


 kitos publikacijos ir tezės:

Kostkevičienė J., 1994: Phytoplankton and environmental factors in two Lithuanian rivers. International association of theoretical and applied limnology. Proceeding, 25 (3) – 1598. – Stuttgart.

Kostkevičienė J., 1997: Dumbliai (Algae). – Lietuvos valstybinių rezervatų flora ir fauna: 42–46. – Vilnius.

Kostkevičienė J., 1997: Kurtuvėnų regioninio parko dumbliai. – Kurtuva, 3: 42–45.

Kostkevičienė J., 2001: Upių fitoplanktono susidarymo ypatumai. – Mokslas Gamtos mokslų fakultete, 91-96.

Kostkevičienė J., Bakūnaitė J., Bernackaitė L., 2000: Phytoplankton composition and seasonal dynamics in the River Skroblus (South-East of Lithuania). American Society of Limnology and Oceanography, Aquatic Sciences Meeting, Copenhagen, Denmark, 2000.

Kostkevičienė J., Kwandrans J., Eloranta P., 2010: Diversity, occurrence and ecology of freshwater red algae in rivers of South-East Lithuania.    Taxonomy the queen of science - the beauty of algae : 29th international conference of the Polish phycological society 2010, Krakow, May 19-23: abstracts: 49.                                                  

 Špakaitė I, Kostkevičienė J., Hrouzek P., Mascalchi C., Sili C., Ventura S., 2010: Diversity of freshwater and terrestrial population of Nostoc spp. in Lithuania. - 18th symposium of the international association for cyanophyte research : book of abstracts, 15th-20th August, Czech Republic / edited by Jiri Komarek, Tomaš Hauer, Jan Kaštovsky: 36.     

Špakaitė I, Kostkevičienė J., 2010: Freshwater Nostoc carneum and N. spongiaeforme: variety of morphology and ecology. - 18th symposium of the international association for cyanophyte research : book of abstracts, 15th-20th August, Czech Republic / edited by Jiri Komarek, Tomaš Hauer, Jan Kaštovsky: 92.           

 Špakaitė I, Kostkevičienė J., 2010: The morphology and life cycle of terrestrial cyanobacteria Nostoc ellipsosporum. - Taxonomy the queen of science - the beauty of algae : 29th international conference of the Polish phycological society 2010, Krakow, May 19-23: abstracts: 162.                  

 Bendikienė V., Juodka B., Kostkevičienė J., Kiriliauskaitė V., Leigaitė K., Vaičiulytė S., 2011: The investigation of algal-based biofuel and biomaterials. - Современные достижения в науке и образовании = Modern Achievements of Science and Education : сб. тр. V Междунар. науч. конф., 27 сен p. 156.

 Kostkevičienė J., 2011: Freshwater red algae in Lithuania: species diversity and ecology. - Exploring the phycocosmos: a European perspective : 5-th European phycological congress: programme and book abstracts, Rhodes, Greece, 4-9 September 2011 p. 169-170.

 Salomaki E., Kwandrans J., Eloranta P., Kostkevičienė J., Vis M., 2011: Cryptic speciation within Batrachospermum section Helminthoidea (Batrachospermales, Rhodophyta) revealed by multigene molecular analysis. - Journal of phycology: vol. 47, suppl. 2. p. S35.

 Vis M., Kwandrans J., Lam D., Salomaki E., Chiasson W., Eloranta P., Kostkevičienė J., Aboal M., 2011: Freshwater red algae in Europe: past, present and future. Exploring the phycocosmos: a European perspective : 5-th European phycological congress : programme and book abstracts, Rhodes, Greece, 4-9 September 2011 p. 102-103.