Profesorius emeritas Romualdas Kazimieras Lekevičius

 

prof. emeritas Romualdas Kazimieras Lekevicius

(1938–2011)

 

Profesorius gimė 1938 m. rugpjūčio 25 d. Alytuje, 1956 m. baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą, 1961 m. VU Gamtos mokslų fakultete įgijo biologo-zoologo specialybę. Jis 1963–1966 m. mokėsi aspirantūroje Maskvoje, 1967 m. apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją tema „Purino darinių su alkilinančiomis grupėmis citogenetinio poveikio dinamikos analizė“. 1977 m. R.K. Lekevičiui suteiktas docento vardas. 1986 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją tema „Cheminės mutagenezės specifika ir mutagenų veikimo įvertinimas“. 1987 m. jam suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas.

           Prof. R.K. Lekevičius buvo talentingas mokslininkas ir pedagogas. Jis įkūrė ir išvystė aplinkos mutagenų įvertinimo ir veikimo mechanizmų tyrimo mokyklą, buvo žmogaus genetikos studijų pradininkas, inicijavo citogenetikos, ekologinės genetikos, radiacinės genetikos studijas. Savo patirtimi ir sukauptomis žiniomis jis geranoriškai dalijosi su 11 aspirantų ir doktorantų, kurie sėkmingai apgynė daktaro disertacijas.

          Profesorius daugelį metų sėkmingai vadovavo savo įkurtai Ekologinės genetikos laboratorijai. Moksliniai pasiekimai ekologinės genetikos srityje įvertinti Lietuvos mokslo ir tarptautinio Soros'o fondo premijomis, N.I. Vavilovo medaliu, padėkos raštais ir garbingu Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardu. Savo išsamių genetinių tyrimų rezultatus jis paskelbėte daugiau nei 170 mokslinių publikacijų ir trijose monografijose.

          Prof. R.K. Lekevičiaus mokslinė veikla buvo gerai žinoma ir tarptautiniu mastu. 1993–2001 m. jis buvo Europos Tarybos Bioetikos komiteto narys ekspertas, o 1989–1999 m. buvo NATO Ekologinės programos „Biogeninių medžiagų apkrovos ir atsako upių ir deltų sistemose modeliavimas“ kordinacinis direktorius Europos šalims ir šios programos Lietuvoje vadovas.

         Daugybė studentų yra dėkingi už tai, kad entuziazmu ir meile genetikos mokslui profesorius užkrėtė juos ir paskatino savarankiškai mokslinei veiklai.

 

Profesoriaus emerito Romualdo Kazimiero Lekevičiaus

pagrindinių

mokslinių darbų sąrašas

 

Eil. Nr.

 Mokslo darbo pavadinimas

Leidinio pavadinimas, išleidimo metai, tomas, numeris, puslapiai

Psl. sk.

 Visų mokslo darbo autorių pavardės

1.

Mutagennoje dejstvije niekotorich proizvodnich purina v sopostavleniji s ich protivoopucho-levoj aktivnostju (rusų k.)

Genetika, 1966,3,123-130

8

R. Lekevičius

2.

Analiz citogenetičeskogo dejstvija 2-chlor-6-dietileniminofosfsmido-9-metilpurina na kletki karcinomi Erlicha (rusų k.)

Genetika, 1967, 2, 53-62

10

N.P. Dubinin, R. Lekevičius

3.

Issledovanije mechanizma protivoopucholevogo dejstvija fopurina (rusų k.)

Eksperimentalnaja onkologija, 3,4,1981, 62-69

8

V. A. Černov, R. Lekvičius

4.

In vitro interaction between two antineo-plastic drugs- phopurinum and interferon

Cancer Letters,1989,47, 53-56

4

J. Lazutka, G. Slapšytė, R. Lekevičius

5.

Poniženaja častota sestrinskich chromatidnich obmenov u beremenich ženščin (rusų k.)

Citologija, 1990, 32,5,520-523

4

V. Dedonytė, J. Lazutka, R. Lekevičius

6.

Modifying effects of interferon and puromycin on cytogenetic change induced by alkylating drug phopurine in human

Acta Biologica Hungarica, 41(1-3), 1990, 137-148

12

J. Lazutka, S. Jarmalaitė, R. Lekevičius

7.

Sister chromatid exchanges and lymphocyte hyperdiploidy in women with a history of reproductive wastage

Herditas, 1991, 114,277-279

3

V. Dedonytė, B. Domža,  J. Lazutka, R. Lekevičius

8.

Ames mutagenicity tests of three acetanilide herbicides during their alkaline degradation

Inter. J. Environ. Anal. Chemistry, 1992,46,141-147

7

R. Lekevičius, D. Sabaliūnas, A. Knabikas, V. Jankauskas

9.

Sister chromatid exchanges in lymphocytes of normal and alkoholic subjects

Experientia, 1992,48, 508-512

5

J. Lazutka, V. Dedonytė, R. Lekevičius