Paieška puslapyje:

Profesorius Antanas Minkevičius

prof. Antanas Minkevičius

 

(1900-1998)

 

Prof. A. Minkevičius buvo žymus Lietuvos mokslininkas, pedagogas ir mokslo organizatorius. Jo gili erudicija ir įvairiapusiški interesai pasireiškė įvairiose mokslo kryptyse – botanikoje, mikologijoje ir fitopatologijoje.

Biografija. A. Minkevičius gimė 1900 m. gegužės 30 d. dabartinio Molėtų raj. Girstaitiškio kaime. 1923-1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Matematikos-Gamtos fakultete. 1925 m. pradėjo dirbti Lietuvos universiteto Kauno botanikos sode, vadovavo Fitopatologijos laboratorijai. 1932 m. Ciuriche, Šveicarijoje apgynė daktaro disertaciją. Vytauto Didžiojo universitete 1937 m. apgynė habilitacinį darbą. 1939 m. jam suteiktas privatdocento, 1940 m. – docento pedagoginiai vardai.

Nuo 1940 m. A. Minkevičius pradėjo dirbti Vilniaus universitete. Gamtos mokslų fakultete vadovavo Botanikos (1940-1944; 1952-1972 m.) ir Žemesniųjų augalų sistematikos (1944-1952) katedroms, 1940-1949 m. buvo Botanikos sodo kuratorius. 1944 m. jam suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. Nuo 1972 m. Botanikos ir genetikos katedroje dirbo profesoriumi. Dėstė įvairias botanikos, fitopatologijos ir mikologijos disciplinas. 1994 m. gavo professor emeritus vardą.

Dirbdamas universitete, A. Minkevičius 1945-1950 m. buvo Lietuvos MA Biologijos instituto Botanikos sektoriaus vedėjas, 1950-1958 m. mokslinis bendradarbis, 1958-1961 m. Botanikos instituto Fitopatologijos sektoriaus vadovas. 1956 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. 1961-1963 m., kaip akademikas sekretorius, vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Gamtos mokslų skyriui.

A. Minkevičius mirė 1998 m. lapkričio 28 d. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

Mokslinė veikla. Prof. A. Minkevičiaus tyrė grybus, kerpes, dumblius, samanas ir induočius augalus, tačiau pagrindinis tyrimų objektas – augalų ligas sukeliantys parazitiniai grybai. Spaudoje paskelbė daug mokslo ir populiarių straipsnių, monografijų, vadovėlių, žinynų, vadovų augalams, kerpėms ir grybams pažinti.

A. Minkevičius dirbo vyriausiu Lietuvos mokslų akademijos darbų biologijos mokslų serijos (C) žurnalo redaktoriumi, buvo mokslo tarybų ir draugijų nariu, Botanikos žodyno komisijos nariu, gausybės mokslo renginių organizatoriumi ir dalyviu. Profesorius buvo vienas iš daugiatomių leidinių „Lietuvos TSR flora” ir „Lietuvos grybai” leidimo organizatorių ir autorių. Daugelis katedroje paruoštų ir apgintų diplominių ir disertacinių darbų mokslinis vadovas.

 

Svarbiausios mokslo publikacijos:


Dagys J., Kuprevičius J., Minkevičius A., 1934: Vadovas Lietuvos augalams pažinti. – Kaunas.

Minkevičius A., 1937: Lietuvos rūdžių (Uredinales) floros metmenys. – Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-Gamtos fakulteto darbai, 11(4). – Kaunas.

Minkevičius A., 1948: Fitopatologijos pagrindai. – Vilnius.

Minkevičius A., 1950: Grybinės medžių ir krūmų ligos. – Vilnius.

Mazelaitis J., Minkevičius A., 1957: Valgomieji ir nuodingieji grybai. – Vilnius.

Minkevičius A., 1959: Sporiniai induočiai – Pteridophyta. – Kn.: Lietuvos TSR flora, 1: 18–80. – Vilnius.

Minkevičius A., 1954: Savaime augantieji, auginami bei augintini Tarybų Lietuvoje spygliuočiai medžiai ir krūmai. – Vilnius.

Minkevičius A., 1955: Vadovas Lietuvos TSR miškų, pievų ir pelkių samanoms pažinti. – Vilnius.

Minkevičius A., Strukčinskas M., Špakauskienė O., Vinickas Z., Žuklienė R., Žuklys L., 1970: Vadovas augalų ligoms pažinti. – Vilnius.

Minkevičius A., 1974: Basidiomycetes – papėdgrybiai. – Kn.: Augalų apsaugos darbuotojo žinynas: 536-640. – Vilnius.

Minkevičius A., Rudzinskaitė T., Galinis V., 1983: Vadovas Lietuvos kerpėms pažinti. – Vilnius.

Minkevičius A., 1982: Lietuvos TSR rūdiečiai grybai (Uredinales). – Vilnius.

Minkevičius A., 1984: Opredelitel‘ zhavchinnykh gribov Litovskoj SSR. – Vilnius.

Minkevičius A., Ignatavičiūtė M., 1991: Lietuvos grybai. Rūdiečiai (Uredinales), 5(1). – Vilnius.

Minkevičius A., Ignatavičiūtė M., 1993. Lietuvos grybai. Rūdiečiai (Uredinales), 5(2). – Vilnius.

Įvertinimas. Apdovanotas Lietuvos valstybinėmis premijomis (1959 ir 1981 m.), suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas (1960 m.).

Atminimas. Lietuvos mokslų akademijoje surengta konferencija, skirta prof. A. Minkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui (2000 m.); Vilniaus universiteto P. Skargos kieme atidengta memorialinė lenta (2000); grybo rūšiai suteiktas pavadinimas Scolicosporium minkeviciusii Treigienė (2002 m.).

Informacijos šaltiniai:

Ignatavičiūtė M., Stankevičienė S., 1995: Lietuvos botanikos patriarcho profesoriaus Antano Minkevičiaus jubiliejus. – Botanica Lithuanica, 1: 113–128.

Minkevičius A., 2004: Mano gyvenimo nuotrupos. – Kaunas (šioje knygoje taip pat yra įvairių žmonių atsiminimai apie A. Minkevičių).

Mokolaitė R., 2000: Atidengta memorialinė lenta prof. A. Minkevičiui. – Mokslo Lietuva, Nr. 13 (215): (http://ic.lms.lt/ml/215/Minkeviciui.htm ).

Rukšėnienė J., 2000: Profesorių Antaną Minkevičių prisimenant. – Universitas Vilnensis, Nr. 7 (1613): 7.

Strukčinskas M., 2000: Profesoriaus Antano Minkevičiaus 100-mečio sukaktis. – Mokslo Lietuva, Nr. 9 (211): 12 (http://ic.lms.lt/ml/211/Minkev.htm ).